Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq søger en souschef

Fakta

Stillingstype: Souschef

Virksomhed: Prinsesse Margrethes Børnehjem

Ansøgningsfrist: 10. juli

Kontakt: Olga Maratse, E-mail: olmae@nanoq.gl tlf. +299 98 35 10

Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq søger en souschef

Brænder du for at arbejde med anbragte børn, og vil du være med til at gøre en forskel? Så er det måske lige dig, vi søger.

Tiltrædelsestidspunktet for besættelse af stillingen er den 01. august 2024 eller efter aftale.

Om Prinsesse Margrethes Børnehjem:

Prinsesse Margrethes Børnehjem er beliggende i Tasiilaq på Grønlands østkyst og er en døgninstitution drevet af Selvstyret, Socialstyrelsen. Døgn- og Visitationsafdelingen er ansvarlig driftsherre. 

Prinsesse Margrethes Børnehjem består af to børn og ungeafdelinger og en satellit Nasippi samt tilhørende dagtilbud Qaaligaaq. 

De to afdelinger er der normeret henholdsvis syv i Lille gruppe og syv i Storegruppe i alderen 3 til 14 år. Det er primært børn fra Tasiilaq og omkringliggende bygder. Børnene kan have sociale og følelsesmæssige udfordringer, de har et stort behov for omsorg, struktur og stabil voksen kontakt.

Nasippi er døgnafdeling for seks voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som er delvist selvhjulpne. Der er tilknyttet et beskyttet værksted, Qaaligaaq, under handicapsatellitten, hvor beboerne har mulighed for at komme i beskyttet og lønnet beskæftigelse. På værkstedet vægtes det sociale samvær højest og brugerne laver husflid. 

Prinsesse Margrethes børnehjem har et lille hus i en nedlagt bygd, båd, minihal og snescootere. Det giver mulighed for at skabe gode aktiviteter med og for børnene

Tasiilaq ligger utrolig naturskønt og inviterer til mange skønne naturoplevelser, jagt og fiskeri året rundt. I byen findes bl.a. en hal med et fitnesscenter, en ny udendørs fodboldbane, skibakke med lift, skole med pasningsordning, fritidsklub for de større børn, daginstitutioner og flere dagligvarebutikker.

Om stillingen:

Vi tilbyder en stilling som souschef, stedfortræder for forstanderen. Du vil sammen med forstander have det overordnet ansvarlig for at sikre driften af døgninstitutionen.

Du vil få indflydelse på den pædagogiske retning, personale ansvar, økonomiske drift og ikke mindst beboerne på døgninstitutionen. Forstander og souschef udarbejder indbyrdes aftaler om opgave- og kompetencefordeling.

Vi tilbyder:

• Tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe, souschef og afdelingsledere

• Samarbejde med en mangfoldig og kompetent personalegruppe

• Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag

• En arbejdsplads, som vægter udvikling og uddannelse

• Udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde

• Sparring med Døgn- og Visitationsafdelingen, som er driftsherre

• Tæt samarbejde med nærmeste leder

• Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere

• Deltagelse i årlige forstanderseminarer og konferencer

Vi ønsker, at du:

• er uddannet pædagog, gerne med erfaring i ledelse og administration

• er stabil, anerkendende, tydelig, lyttende, tolerant og nærværende

• kan supervisere og tale med personalet om både faglige og personlige problemstillinger

• har overblik og kan tage beslutninger og ansvar

• har tålmodighed og ikke er bange for faglige og personlige udfordringer

• kan og tør arbejde i et flerkulturelt arbejdsmiljø.

• Det kan være en fordel enten at være dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, eller med erfaring i at arbejde via tolk

• kan arbejde både selvstændigt og samtidigt kunne indgå i et forpligtende samarbejde.

Der kan i forbindelse med kurser ol., og eventuel deltagelse i kolonier, være rejseaktivitet både i og uden for Tasiilaq distriktet.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander i Prinsesse Margrethes Børnehjem Olga Maratse, E-mail: olmae@nanoq.gl tlf. +299 98 35 10.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS