Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq søger en forstander

Fakta

Stillingstype:
Forstander

Virksomhed:
Prinsesse Margrethes Børnehjem

Ansøgningsfrist:
16. april 2024

Kontakt:
Karina Ivalo Kleist

Har du lyst til at stå i spidsen et ledelsesteam og varetage den overordnede ledelse i Prinsesse Margrethes børnehjem? Brænder du for at arbejde med anbragte børn, og vil du være med til at gøre en forskel? Så er det måske lige dig, vi søger. Tiltrædelsestidspunktet for besættelse af stillingerne er den 1. maj 2024 eller efter aftale. 

Om Prinsesse Margrethes Børnehjem: 

Prinsesse Margrethes Børnehjem er beliggende i Tasiilaq på Grønlands østkyst og er en døgninstitution drevet af Selvstyret, Socialstyrelsen. Døgn- og Visitationsafdelingen er ansvarlig driftsherre. 

Prinsesse Margrethes Børnehjem består af to børn og ungeafdelinger, en handicap satellit Nasippi og tilhørende dagtilbud Qaaliaaq. 

De to afdelinger er der normeret henholdsvis ni i Lille gruppe og ni i Storegruppe i alderen 3 til 14 år. Det er primært børn fra Tasiilaq og omkringliggende bygder. Børnene kan have sociale og følelsesmæssige udfordringer, de har et stort behov for omsorg, struktur og stabil voksen kontakt. 

Nasippi er døgnafdeling for seks voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, som er delvist selvhjulpne. Der er tilknyttet et beskyttet værksted, Qaaliaaq, under handicapsatellitten, hvor beboerne har mulighed for at komme i beskyttet og lønnet beskæftigelse. På værkstedet vægtes det sociale samvær højest og brugerne laver husflid.

Prinsesse Margrethes børnehjem har et lille hus i en nedlagt bygd, båd, minihal og snescootere. Det giver mulighed for at skabe gode aktiviteter med og for børnene 

Tasiilaq ligger utrolig naturskønt og inviterer til mange skønne naturoplevelser, jagt og fiskeri året rundt. I byen findes bl.a. en hal med et fitnesscenter, en ny udendørs fodboldbane, skibakke med lift, skole med pasningsordning, fritidsklub for de større børn, daginstitutioner og flere dagligvarebutikker. 

Om stillingen: 

Vi tilbyder en stilling som forstander, hvor du er overordnet ansvarlig for at sikre driften af døgninstitutionen. Du vil få ansvar for den pædagogiske retning, personale ansvar, økonomiske drift og ikke mindst beboerne på døgninstitutionen. 

Vi tilbyder:

 • Tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe, souschef og afdelingsledere
 • Samarbejde med en mangfoldig og kompetent personalegruppe
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads, som vægter udvikling og uddannelse
 • Udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde
 • Sparring med Døgn- og Visitationsafdelingen, som er driftsherre
 • Tæt samarbejde med nærmeste leder
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltagelse i årlige forstanderseminarer og konferencer

Vi ønsker, at du:

 • Er uddannet pædagog og gerne med en efteruddannelse inden for pædagogik eller ledelse
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Har ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har indgående kendskab og erfaring med målgruppen
 • Har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge
 • Har kendskab til lovgivning
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Har lyst til at arbejde målrettet og visionært
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Døgn- og Visitationsafdelingen

Løn og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Yderligere oplysninger 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef i Døgn- og Visitationsafdelingen Karina Ivalo Kleist, E-mail: kaik@nanoq.gl tlf. +299 34 69 54 

Bolig 

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. 

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen. 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS