Politianklagere til Grønlands Politi

Fakta

Stillingstype: Politianklager

Virksomhed: Grønlands Politi

Ansøgningsfrist: 22. juli 2024

Kontakt: chefanklager Mariam Khalil på telefon +299 365102 eller +299 567106 eller MKH010@politi.dk.

Spørgsmål vedr. ansættelsesvilkår eller andet, rettes til HR-chef Finn Jeppesen på telefon: +299 522552 eller på mail: FJE012@politi.dk

 Nuuk: 

Vil du være en del af en spændende arbejdsplads i Grønland? Motiveres du af en omskiftelig hverdag, og vil du være med til at skabe tryghed i samfundet ved at arbejde med juridiske problemstillinger og kriminalsager? Så er det måske dig vi søger!

Grønland er én politikreds, og Grønlands Politi betjener derfor hele Grønland. Grønlands Politi beskæftiger p.t. 10 jurister (heraf 8 i anklagemyndigheden), ca.150 politiuddannende medarbejdere og ca. 50 administrative medarbejdere og søfolk, foruden deltidsansatte. 

Vi er en organisation i konstant udvikling, som løbende skal tilpasse sig en kompleks og moderne omverdens krav og tendenser. Vi ønsker til stadighed at blive dygtigere til at løse vores kerneopgaver, som er at skabe tryghed, forebygge og bekæmpe kriminalitet og derfor tilbyder vi nu en spændende stilling som Politianklager.

Om stillingen

I Grønland er det politianklagere, der vurderer tiltalespørgsmålet i alle typer af kriminalsager samt forbereder og gennemfører hovedforhandlingerne ved kredsretterne i hele Grønland. Det sker i tæt samarbejde med anklagemyndigheden ved Grønlands Politi.

Som politianklager er det derfor din opgave at foretage den juridiske vurdering af, om en kriminalsag skal indbringes for kredsretten. Heri ligger, at den forinden skal forelægges for anklagemyndigheden, der afgør, om sagen skal indbringes eller ej. Derudover skal du forberede og møde i kriminalsager ved kredsretterne. Endelig skal du møde i grundlovsforhør m.m. 

Grønlands Politi har et særligt fokus på at inddrage hensynet til nærhedsprincippet og har fokus på at skabe en balance, der fortsat sikrer et tilstrækkeligt sprog- og kulturkendskab hos politianklagerne.

Sagsdriftsektionen, hvor Politianklagerne i Nuuk sidder og som vil være dit arbejdssted, har kontor på P.H. Lundsteensvej 1, 3900 Nuuk. 

Dig

Du er enten uddannet som politibetjent eller har taget en juridisk uddannelse på Ilisimatusarfik eller i Danmark. Der lægges stor vægt på, at du har en særlig indsigt i stedlige og almene grønlandske forhold, herunder ikke mindst det grønlandske sprog.

Du er robust og har en stor arbejdskapacitet samt gode formidlingsevner og er god til at samarbejde både med kolleger i politi og anklagemyndighed og med eksterne parter.

Os

Vi har et stærkt fagligt og socialt fællesskab, en uformel omgangstone og sætter pris på godt humør. Der vil blive taget godt imod dig, og du vil få gode rammer for at løse dine opgaver. Du vil altid have nem adgang til faglig sparring og råd og vejledning fra kolleger og ledelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Er du juridisk uddannet vil aflønning ske efter uddannelsesniveau og kvalifikationer samt i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og DJØF.

Er du politiuddannet vil du blive lønindplaceret efter klassificeringsaftalen som pb./pa.

Den ugentlige arbejdstid i Grønland er 40 timer, og du vil være underlagt de grønlandske arbejdstidsregler.

Du vil kunne få anvist en personalebolig, som du selv betaler indskud, leje og løbende udgifter til. Der ydes bohaveflytning og tiltrædelsesrejse i henhold til de enhver tid gældende regler herom. Såfremt du bliver placeret i en vakantbolig, skal der betales skat af værdien af den fri bolig. 

Såfremt du allerede er bosat i Nuuk, stilles der ikke vakantbolig til rådighed.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. september 2024 eller snarest muligt herefter.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefanklager Mariam Khalil på telefon +299 365102 eller +299 567106 eller MKH010@politi.dk.

Spørgsmål vedr. ansættelsesvilkår eller andet, rettes til HR-chef Finn Jeppesen på telefon: +299 522552 eller på mail: FJE012@politi.dk

Husk tidsforskel på 3 timer mellem Danmark og Grønland.

Du kan finde mere information om politiet på www.politi.dk, hvor du også uploader din ansøgning. Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger.

Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Der vil blive afholdt samtaler snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb. Enten ved personligt fremmøde eller alternativt via ITV/Teams, hvis du er bosiddende uden for Nuuk.

Ansøgningsfristen er: 22. juli 2024

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Arbejdstiden i Grønlands Politi er røg- og nikotinfri

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT

Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI

Sammen skaber vi trygheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS