Plejefamiliekonsulent til MI - Tasiilaq

Fakta

Stillingstype:
Konsulent

Virksomhed:
Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist:
19. april 2024

Kontakt:
Fagchef Gerda Fleischer,
tlf. +299 36 72 79
e-mail: gfle@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 dygtig og engageret Plejefamiliekonsulent til Tasiilaq, med uddannelse som socialrådgiver, pædagog eller Rådgiver i Socialt arbejde, til tiltrædelse efter aftale.

Plejefamiliekonsulentens primære opgaver er; indstillinger til godkendelse af plejefamilier, sagsbehandling for plejefamilier, socialt og pædagogisk rådgivning af plejefamilier samt sikre at arbejdet kører i henhold til gældende lovgivning. Nærmeste overordnede vil være fagchef i Forvaltning for Børn og Familier.

Der er 3 normerede plejefamiliekonsulent stillinger i Tasiilaq, og vi søger en ny kollega, da én af familieplejekonsulenterne har valgt at søge nye udfordringer.

Du vil komme til at arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltning for Børn og familier i Tasiilaq, i tæt samarbejde med afdelingsleder, teamleder som andre familieplejekonsulenter i plejefamilieteamet.

Stillingen der er en fuldtidsstilling med 40 ugentlige arbejdstimer mandag til fredag, og har reference til fagchef i forvaltning for Børn og Familier i Tasiilaq, med faglig reference til afdelingsleder i plejefamilieteamet.

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – plejefamiliekonsulent til at indgå i plejefamilieteamet og varetage en række opgaver herunder:

∙Aktivt at søge plejefamilier i Tasiilaq og bygder

∙Al sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af plejefamilier

∙Al sagsbehandling i forbindelse med plejefamilier, heri indberetning af plejevederlag og deslige.

∙Kursus/opkvalificering, vejledning og rådgivning af plejefamilier, både socialfaglig og pædagogisk

∙Tilsyn med plejefamilier

∙I samarbejde med myndighedsafdelingen at sikre at børn og unge bliver anbragt rette steder

∙I samarbejde med myndighedsafdelingen arbejde med hjemgivelsessager

∙Deltage aktivt i udvikling af familieplejeområdet

∙Ad hoc opgaver angående børn i familiepleje

Opgaverne løses i tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i plejefamilieteamet i Kommuneqarfik Sermersooq samt myndighedsafdelingen i form af sagsbehandlere for børn og familier.

Vi forventer at du:

∙Er uddannet socialrådgiver, pædagog eller Rådgiver i Socialt arbejde

∙Er god til at læse og fortolke lovgivningen

∙Har god skriftlig og mundtlig formuleringsevne

∙Har lyst og evne til at samarbejde med relevante parter med familieplejen som omdrejningspunkt

∙Arbejder systematisk og helhedsorienteret

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

Vi lægger desuden vægt på:

∙Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

∙Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

∙Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

∙Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

∙Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

∙Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

∙Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

∙Er god til at samarbejde bredt

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Vi vægter og tror på at helhedsorienteret samarbejde gør at vi kan løfte i flok, ligeledes vægtes at de enkelt medarbejdere og teamet opkvalificeres.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Gerda Fleischer, tlf. +299 36 72 79 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 314-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 19. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS