Pædagog til Timmiaaqqat

Fakta

Stillingstype: Pædagog

Virksomhed: Timmiaaqqat

Ansøgningsfrist: 1. juli

Kontakt: Juliane G. Dalager, tlf. +299 36 68 70 eller e-mail: juda@sermersooq.gl

Timmiaaqqat søger en pædagog med tiltrædelse snarest eller efter aftale. Stillingen er fuldtidsstilling og er på 40 timer om ugen.

Lidt om Timmiaaqqat:

Vi er en integreret institution, med 36 vuggestuebørn fordelt på 3 stuer, 64 børnehavebørn fordelt på 4 stuer. Til hver stue er knyttet 1 pædagog, 1 Barne - og socialmedhjælper og 1 medhjælper.Der ud over er der køkkenassistent, medhjælper og rengøringsdame

Vores forventninger til dig at du:

∙Har en socialpædagogisk uddannelse

∙Er dobbeltsproget, dog ingen betingelse

∙Har kendskab til 2 – 5-åriges udvikling

∙Kan håndtere 16 friske børn

∙Kan håndtere 64 friske børn ved sammenkomst i vuggestuen.

∙Er stabil

∙Er samarbejdsvillige

∙Ikke er fast ansat på en stue, men hele huset

∙Kan tage initiativ til aktiviteter

∙Er ansvarsbevidst

∙Er til forandringer

∙Har humor

∙Har et positivt livssyn

Vi kan tilbyde dig:

∙24 friske kollegaer

∙gode arbejdsrammer

∙rum til at prøve dine ideer, med mulighed for at sætte dit præg

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Juliane G. Dalager, tlf. +299 36 68 70 eller e-mail: juda@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 594-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 1. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS