Pædagog til Puiaq

Fakta

Stillingstype: Pædagog

Virksomhed:Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 4. Juni 2024

Kontakt:leder Lydia Mathiassen, tlf. +299 36 67 80 eller e-mail: lydm@sermersooq.gl

Engageret og dedikeret Pædagog som kan arbejde i Puiaq 

Vil du være med til ledelse at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig i vuggestuen.

Nysgerrige børn, som er mentalt robuste, og sunde og glade børn, som kommunen gerne vil have realisereret, vil vi bane vej for og gennem vore drøftelser om, hvordan vi vil arbejde for at opnå disse.

Vores kendetegn for institutionen er: arbejde efter vores værdier, af disse:

∙Bruge naturen som et pædagogisk redskab

∙Tryg tilknytning

∙Tunngaviit 7 pædagogiske principper i effektiv pædagogik

Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads

∙Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

∙Vi kan tilbyde en arbejdsplads med rig mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter.

∙Vi er en institution, hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø, godt kollegaskab og et arbejdsmiljø hvor muligheden for faglig udvikling vægtes højt.

∙Mulighed for at deltage i kurser og uddannelse.

Vi forventer, at du:

∙Er uddannet pædagog

∙Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt

∙Er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre, og du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde.

∙Er omstillingsparat

∙Kan planlægge udviklende aktiviteter for børn

Om institutionen

∙Puiaq er integreret daginstitution som ligger i naturskønne omgivelser ved fjeld og hav og er placeret i Nuuk, og er blev åbnet i 2005.

∙Puiaq er normeret til 64 børn. 2 vuggestuer med 12 børn, 1 børnehave med 20 børn.

∙Huset er etagehus med 4 stuer. 2 vuggestuer med 12 børn, 1 børnehave med 20 børn. Der er 15 personale.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Lydia Mathiassen, tlf. +299 36 67 80 eller e-mail: lydm@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 463-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 4. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS