Pædagog til Paarsisor i Ittoqqortoormiit

Fakta

Stillingstype: Pædagog

Virksomhed: Paarsisor i Ittoqqortoormiit

Ansøgningsfrist: 5. juli

Kontakt: Lone Madsen, tlf. +299 36 78 90 eller e-mail: lone@sermersooq.gl

Integreret institution Paarsisor i Ittoqqortoormiit søger en pædagog eller lignende

Integreret Institution Paarsisor er normeret til 30 børn for 0-3 årige og 3-6 årige. Personalenormeringen er på 9 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 1 pædagog, 2 barne- og socialmedhjælper, 3 medhjælpere og 1 køkkenassistent.

Paarsisor har åbent fra kl. 7.30 til 16.30.

Vores værdier er:

Tag sko af når man kommer ind, god opførsel, respektere hinanden, god forældre samarbejde og ikke mindst sund kost til børn.

Vores kendetegn er:

∙ Engagerede, omsorgsfulde og positive personaler

∙ Tager udgangspunktet i barnet i centrum, i samarbejde med forældrene

∙ Stabile personaler.

Vi forventer at du:

∙ Er pædagog uddannet eller tilsvarende

∙ Har en høj faglighed og fagstolthed

∙ Kan tage ansvar og arbejde selvstændigt

∙ Er kreativ og har overblik

∙ Er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre

∙ Er fleksibel og stabil

∙ Gerne dobbelt sproget Grønlandsk / Dansk

∙ Er frisk og glad er vigtigt

Vi tilbyder:

∙ Glade og humørfyldte personale

∙ En attraktiv institution og stabile personale

∙ Godt samarbejde med forældre og personale

∙ Dejlige omgivelser som er tæt på naturen

∙ Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde

∙ Spændende udviklende samvær

Daginstitutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Lone Madsen, tlf. +299 36 78 90 eller e-mail: lone@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 604-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS