Pædagog til Gertrud Rask Minde i Sisimiut

Fakta

Stillingstype: Pædagog

Virksomhed: Gertrud Rask Minde

Ansøgningsfrist: 28. juni

Kontakt: Akutaq Olsen Hansen +299 38 20 53

Pædagog til Gertrud Rask Minde i Sisimiut.

Vi søger en uddannet pædagoger til Gertrud Rask Minde med ansættelse pr. 01. Juli 2024 eller snarest derefter.

Gertrud Rask Minde er en døgninstitutionen for anbragte børn med handicap i alderen 6-18 år.

Der er to afdelinger på institutionen. Afdeling Nanuaqqat hvor der bor 6 multihandicappede børn i alderen 7 til 16 år og afdeling Akulliit hvor der bor 8 børn i alderen 12 til 17 år med dignose ADHD eller beslægtet.

Om stillingerne:

Stilling, som ønskes besat, er begge i afdeling Nanuaqqat.

Børnene i denne gruppe kræver alle personlig støtte. Der er derfor en ret høj personalenormering i gruppen. Ud over pædagoger er her socialhjælpere og ufaglært personale.

Der er lagt individuel udviklings- og behandlingsplan for børnene, som er lagt ind i det daglige relationsarbejde i forhold til hver enkelt barn.

Der stilles krav til kontinuitet, genkendelighed, stabilitet. Voksne som kan give dem et stabilt forbillede og som kan rumme dem - også når de får det svært.

Det er vigtigt, at den pædagogiske indsats bygger på samarbejde, og at personalet kan arbejde disciplineret efter forudgående behandlingsstrategier.

Gertrud Rask Minde har brug for pædagoger, der kan stå sammen med det øvrige personale og samarbejdspartnere i at udvikle det pædagogiske arbejde omkring børnegruppen.

Børnene kommer fra hele Grønland, det skal derfor også påregnes, at man skal deltage i ledsager rejser et par gange om året.

Vi forventer, at du:

● Er en robust person, der har interesse i børnenes livsudvikling.

● Det er bedst, hvis du holder af at være i naturen

● Er udviklings- og samfundsorienteret

● Har relevant pædagogisk uddannelse

● Har erfaring med multihandicappede og omsorgssvigtede børn

● Er en nærværende pædagog, som kan arbejde efter forudgående aftaler.

● Er struktureret og kan bevare overblikket

● Formår at implementere handleplaner i din praksis

Grønlandsk talende er ikke en forudsætning, men ansøgere med kendskab til tegn til tale eller tegnsprog vil blive foretrukket.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS