Pædagog til Apisseq

Fakta

Stillingstype: Pædagog

Virksomhed: Apisseq

Ansøgningsfrist: 18. juni

Kontakt: Jesper Andersen, tlf. +299 36 68 20 eller e-mail: jean@sermersooq.gl

Vi søger en pædagog til den integreret daginstitution Apisseq.

Apisseq er aldersintegreret institution, med 12 børn på hver af vores 2 vuggestue og 15 børn på hver af vores 3 børnehavestuer. I alt er der 69 børn. Din daglige placering vil være hos Tupaarnaq, som er stuen med børn fra 3-4 år.

Institutionens formål:

·At børnene, oplever en sammenhængende tryg hverdag i positive nærværende omgivelser.

·At der er fokus på det enkelte barns udvikling og læring.

·At der er plads til glæde.

·At give plads til initiativ.

 Apisseq er åben i hverdagene fra kl. 7-17

Vi forventer at du:

·Er uddannet pædagog, med fokus på det faglige.

·Har lyst til at skabe kreativt miljø for børnene.

·Tør tage ansvar.

·Tør tage initiativ.

·Har overblik.

·Er ærlig

·Vil samarbejde på tværs i huset.

·Fokus på overgang mellem børnehave og skole

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

Apisseq tilbyder:

·Plads til forskellighed.

·Tiltro til du er voksen og kan tænke selv.

·En institution med lyst til udvikling.

·En varieret hverdag. 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Jesper Andersen, tlf. +299 36 68 20 eller e-mail: jean@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 542-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS