Nyoprettet stilling som medarbejder til kvalitetsarbejde i Allorfik-Videncentret

Fakta

Stillingstype:
Medarbejder

Virksomhed:
Allorfik

Ansøgningsfrist:
22. april 2024

Kontakt:
Efraim Olsen

En medarbejder søges til en nyoprettet stilling i Allorfik,Videncenter om Afhængighed i Nuuk. Medarbejderen skal arbejde med kvalitet i behandlingsmetoderne i Allorfiks behandlingscentre. Allorfiks lokalcentre er organisatorisk under Videncenter om Afhængighed. Videncenter om afhængighed består i dag af 5 medarbejdere og en konsulent på deltid. 

Vi forventer, at du har en lang videregående uddannelse indenfor et behandlingsrelateret fag (fx psykolog eller læge) eller en mellemlang videregående uddannelse (fx lærer, pædagog eller socialrådgiver) og en psykoterapeutisk overbygning. 

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Medarbejderen indgår i et team på i alt 2 medarbejdere, der sammen skal varetage kvalitetsarbejdet med Allorfiks eksisterende metoder og videreudvikling af disse i samarbejde med behandlerne i Allorfikcentrene. Behandlerne i Allorfik har generelt en mellemlang videregående uddannelse og varetager det nationale tilbud om behandling af problemer med alkohol-, hash – og pengespil i Allorfikcentre i Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Qeqertalik og Ilulissat. 

Der kan derfor forekomme rejser i forbindelse med stillingen. 

Som kvalitetsansvarlig medarbejder skal du bl.a.:

 • Kunne varetage strategisk kompetenceudvikling indenfor Allorfiks behandlingsområder
 • I samarbejde med behandlerne videreudvikle behandlingskompetencer og behandlingskvalitet i Allorfiks behandlingsmetoder med specielt fokus på udvikling af et grønlandsk behandlingssaprog
 • Ved behov i samarbejde med Allorfiks behandlere behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen
 • Undervise om tilbuddet i Allorfik og vores metoder

Vi forventer:

 • at du har en faglig interesse i Allorfiks metoder og videreudvikling af disse
 • at du er fuld dobbeltsproget, helst med grønlandsk som førstesprog
 • at du kan sætte dig ind i faglitteratur på engelsk
 • at du er rummelig og har en positiv personlighed
 • at du kan arbejde selvstændigt på et højt fagligt niveau
 • at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig ud fra de udviklingsbehov, der kan opstå
 • at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise
 • at du er interesseret at lære Allorfiks metoder til perfektion

Allorfik sikrer og betaler for din uddannelse indenfor Allorfiks behandlingsmetoder. Stillingen ønskes besat per 1. juni 2024 eller snarest derefter. 

Ansøgningsfrist: 22. april 2024 kl. 12:00 

Om stillingerne kan du kontakte: 

Leder af Allorfik Efraim Olsen tlf. +299 523832 mail efol@nanoq.gl og konsulent Birgit Niclasen bivn@allorfik.gl 

For informationer om Allorfik: www.allorfik.gl 

Børne- og straffeattest 

Man må påregne, at der efter samtykke bliver indhentet straffe- og børneattest, hvis man ikke selv medbringer en ny straffe- og børneattest. 

Løn og ansættelsesforhold 

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS