Myndighedsafdeling søger en dygtig og engageret socialrådgiver eller sagsbehandler til skranken

Fakta

Stillingstype: Socialrådgiver eller sagsbehandler

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 9. juli

Kontakt: Ane Jeremiassen, tlf. +299 368021 eller e-mail: jeri@sermersooq.gl

Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked søger en dygtig og engageret socialrådgiver/sagsbehandler til skranken samt i myndighedsafdelingen /Job nr. 622-24

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret socialrådgiver eller sagsbehandler til skranken i myndighedsafdelingen med tiltrædelse 01. august 2024 eller snarest derefter.

Myndighedsafdelingen skal altid sikre, at sagsbehandling inden for matchgruppe 1 - 3, alders-/førtidspension, økonomi sker iht. gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af borgerens behov.

Myndighedsafdelingen har mange tværgående opgaver og samarbejder derfor bredt med mange samarbejdspartnere både internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere

Afdelingen består p.t af ca. 30 medarbejdere i Nuuk fordelt på 3 teams – et handicap/pensions team, myndighedsteam og gadeteam.

Stillingen, der er en fuldtidsstilling, har reference til afdelingslederen i myndighedsafdelingen.

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – sagsbehandler/socialrådgiver til at indgå i vores pensionsteam og varetage en række opgaver herunder:

∙Sagsbehandling med råd og vejledning på:

∙Offentlig hjælp og rådgivning ved skranken sker efter lovgivning, forordninger, cirkulære og bekendtgørelser.

∙Ad hoc

Opgaverne løses i tæt samarbejde med myndighedsafdelingens øvrige medarbejdere samt eksterne samarbejdspartnere.

Forventninger til ansøgere:

Vi forventer at du er socialrådgiver eller lignende.

Det vil være en fordel hvis du har erfaringer i sagsbehandling på området og gerne flair for IT (Getorganized og AX prisme), det er dog ikke et krav.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

∙Vægter udviklingsarbejde og god service

∙Gode samarbejdsevner

∙Positiv og imødekommende 

∙Stabil, kvalitetsorienteret og gode overblik

∙Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt

∙Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst

∙Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag.

∙Evner at samarbejde med mange

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til fung. leder i Myndighedsafdeling Ane Jeremiassen, tlf. +299 368021 eller e-mail: jeri@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 622-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 9. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS