Meeqqat Illuat søger Socialassistenter

Fakta

Stillingstype: Socialassistenter

Virksomhed: Meeqqat Illuat

Ansøgningsfrist: 10 juli 

Kontakt: 32 22 33 eller meeqqat@nanoq.gl

Meeqqat illuat Socialassistentissarsiorpoq

Meeqqat Illuat's pædagogik er baseret på:

Empati, tryghed, faste og forudsigelige rammer, hvor børnene igennem kontinuitet og struktur sammen med omsorgsskabende voksne i det daglige, bl.a. ved længerevarende ophold i små familielignende boenheder i Godthåbfjorden, bliver motiveret og styrket til at modtage socialpædagogisk behandling med henblik på udskrivning.

Det forudsætter, at du er parat til at lade dig supervisere i henhold til institutionens behandlingslinie.

Du må være indstillet på i perioder at være 1 uge i fjorden.

Bolig

Der er ingen bolig til stillingen

Ansøgningsfrist: 10 Juli 2024

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til institutionen; 32 22 33 eller meeqqat@nanoq.gl

Se Meeqqat Illuat under www.uupi.gl for yderligere oplysninger.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS