Lægesekretær til Qaqortoq Regionssygehus

Fakta

Stillingstype: Lægesekretær

Virksomhed: Qaqortoq Regionssygehus

Ansøgningsfrist: 14. juni

Kontakt: Anniita Lund Lynge, på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: anlu@peqqik.gl

Vi søger en lægesekretær til Regionssygehuset i Qaqortoq.

Du bliver en del af en afdeling med særlig fokus på tværfaglighed, organisationsudvikling og med fokus på lægesekretærernes vigtige rolle i patientforløb og patientflow i en travl og varieret hverdag

Vi rummer både primær- og sekundær sundhedstjeneste og som lægesekretær, skal du kunne balancere i dette.

Vi er sygehus for regionens befolkning samt mellemstation for udskrevne patienter fra Dronning Ingrids Hospital til sundhedscentrene og bygderne.

Vi tilbyder:

 • En stilling, hvor der er et tæt samarbejde med alle personalegrupper
 • Mulighed for personlig udvikling.

Vi søger dig, der:

 • Er uddannet lægesekretær
 • Er dobbeltsproget
 • Er ansvarsbevidst, arbejder struktureret og selvstændigt
 • Kan lide at have en alsidig arbejdsdag, der eksempelvis består af:
  1. Ansvarlig for håndtering af post: - intern/ekstern/mails/scanne diverse dokumentation til journal, inklusive attester
  2. Rekvirere og registrere diverse undersøgelser/blodprøver/dødsattester/canceranmeldelser/anmeldelser til Landslægeembedet
  3. Besvare telefonopkald samt formidle diverse forespørgsler
  4. Bestille patientrejser i forbindelse med bygdeindkaldelser og evakueringer
  5. Varetager ekspedition af breve og erklæringer for lægen
  6. Hjælpe læger med afvikling af diverse opgaver som: svar på undersøgelser, flytning af tider, oprettelse af nye tider i vores elektroniske patientjournal.

Om os:

 • Vi er regionssygehus, der vægter det tværfaglige.
 • Vi er regionssygehus med mange funktionsområder.
 • Vi er ca. 63 ansatte.

Læs mere om byen Qaqortoq på www.kujalleq.gl

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: Snarest eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 15. juni 2024. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske, Anniita Lund Lynge, på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: anlu@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 14. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS