Kontorleder til AQQUT

Fakta

Stillingstype:Kontorleder

Virksomhed:Grønlandsselvstyre

Ansøgningsfrist: 14. juni 2024

Kontakt:Dorthe Bidstrup+299 34 68 80

Er du AQQUTs nye Kontorleder?

Vi søger en kontorleder, der har mod på at gå forrest i at lede økonomi- og driftsafdelingen i AQQUT.

Vi søger en alsidig, fremsynet og handlekraftig kontorleder som brænder for økonomistyring, proaktiv og udviklingsminded, samt har ambitioner på området og er teamplayer.

Stillingen kræver overblik, gode samarbejdsevner og en lyst til udviklingsarbejde. Kontorlederen skal være inspirerende, motiverende og dygtig til at give konstruktiv feedback og skal have en positiv tilgang til at arbejde med trivsel og udvikling.

 

Om AQQUT:

AQQUT er normeret med 19 fuldtidsstillinger bestående af Centerleder, Vejlednings- og udviklingsleder, Chefpsykolog, udviklingskonsulenter, psykologer, psykoterapeuter og tolke. AQQUT er en selvstændig enhed der hører under Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke og Idræt.

Centret har til formål bl.a. at evaluere og udvikle vejledningsindsatsen samt udbyde uddannelse og kurser til vejledere i de forskellige uddannelsesinstitutioner. Qinngorneq (tidligere Studenterrådgivning) er en afdeling af centeret, som udfører social og psykologisk rådgivning til studerende.

Kontorlederen refererer til Centerlederen.

Kontorlederens arbejdsopgaver:

Ansvarlig for budget, regnskab, lønudbetalinger, HR-koordinerende opgaver, materielstyring samt renovering og vedligehold af alle AQQUTs bygninger.

At være en del af at rådgive og sparre med ledelsen vedr. optimering og prioritering af AQQUTs midler samt iværksætte strategiske og økonomiske tiltag.

Vi forventer desuden, at kontorlederen:

 • Har en relevant længerevarende administrativuddannelse, gerne inden for økonomi eller en AU 

 • Er skarp til analyser, helhedstænkende og tør træffe de nødvendige beslutninger

 • Kan sikre både drift og udvikling på stillingens ansvarsområder

 • Arbejder struktureret, selvstændigt og resultatorienteret

 • Kan sætte retning og skabe trivsel i en afdeling med forskellige typer opgaver og medarbejdere

 • Har fagligt engagement og initiativ

 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk og dansk

Den ideelle kandidat har økonomiske erfaring fra en lignede stilling.

Vi tilbyder:

 • En stilling som indebærer faglige og personlige udviklingsmuligheder

 • Et tværfagligt spændende og udfordrende miljø

 • En selvstændig og ansvarsfuld stilling

 • En dynamisk arbejdsplads

 • En stilling der indebærer faglige og personlige udviklingsmuligheder

 • Engagerede og dygtige kolleger.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger: 

Hvis du er interesseret i vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Centerleder Dorthe Bidstrup på telefon.: (+299) 346880, eller e-mail: dobi@aqqut.gl eller Vejlednings- og Udviklingsleder Jonna Therkelsen på telefon.: (+299) 346870, eller e-mail: jthk@aqqut.gl

Ansøgning:

Ansøgningsfrist den 14. juni 2024.

Ansøgningerne vil blive behandlet løbende og ansættelsessamtalerne forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Tiltrædelsesdato:

1. juli 2024 eller efter nærmere aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS