Kontorfuldmægtig

Fakta

Stillingstype: Kontorfuldmægtig

Virksomhed: Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Ansøgningsfrist: 5. juli

Kontakt: Kaj L Heilmann, på tlf. (+299) 34 57 54 e-mail kahe@nanoq.gl

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger en Kontorfuldmægtig

Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger en dobbeltsprog (grl/dk) kontorfuldmægtig til Ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatet består af alsidigt team på 5 personer som støtter samarbejde og faglighed højt.

Departementet varetager den overordnede strategiske planlægning, koordinering og udvikling på områderne Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke. Opgaverne spænder over en række fagområder, hvorfor departementet har en stor kontaktflade til andre departementer, underliggende institutioner, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø og engagerede medarbejdere. Vi er knap 40 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.

Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt

 • Et job i en afdeling med engagerede kolleger

 • Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer

Dine fremtidige arbejdsopgaver vil bl.a. være:

 • Koordinator i sager til Inatsisartut/Naalakkersuisut.

 • Ansvarlig for oversættelsesopgaver.

 • Udføre kontrol af skriftlige oversættelser/kvalitetssikring.

 • Udføre mindre oversættelser og/eller tolkning.

 • Koordinator i intern information i departementet.

 • Ansvarlig for Departementets officiel post.

Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer:

 • Har kendskab til terminologi indenfor uddannelse og kultur

 • Selvstændig, udviklingsorienteret og målrettet

 • Flair for koordination – også i pressede situationer

 • Gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansættelse pr. 1. september 2024 eller efter nærmere aftale. Ansøgningerne bliver løbende behandlet.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Specialkonsulent Kaj L Heilmann, på tlf. (+299) 34 57 54 e-mail kahe@nanoq.gl

Ansøgningsfristen er den 05. juli 2024.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS