Kontorfuldmægtig til kreditorafdelingen hos DcR

Fakta

Virksomhed
Grønlands Selvstyre 

Ansøgningsfrist
11. april 2024 16:00

Kontakt
Amalie Noahsen
+299 34 67 80

Kontorfuldmægtig til kreditorbogholderiet hos DcR
Den centrale Regnskabsafdeling (DcR)

DcR er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. DcR har 40 medarbejdere og består af tre kontorer; Debitor- og kreditorbogholderi, Finans- og specielbogholderi og Regnskabsudvikling.

DcR har ansvar for:

 • Udarbejdelse af Landskassens Regnskab
 • Selvstyrets Løn- og økonomisystemer
 • Landskassens økonomiske mellemværender med kommunerne og de nettostyrede virksomheder
 • Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og portoføljepleje
 • Bogførings- og afstemningsopgaver for Selvstyrets departementer og institutioner
 • Udlånsadministration

Selvstyrets regnskabsafdeling DcR, er i en rivende udvikling og mangler en kontorfuldmægtig til at varetage daglige opgaver i kreditorbogholderiet.

Opgaver

Du skal sammen med de øvrige medarbejdere i kreditorbogholderiet bl.a. varetage opgaver indenfor følgende områder:

 • Betaling af kreditor fakturaer
 • Bogføring af indbetalinger
 • Dokumenthåndtering i Iris
 • Afstemning af kreditorer
 • Rykning af enheder
 • Forefaldende kontorarbejde

Vi forventer, at Du:

 • Har en relevant regnskabsmæssig uddannelse
 • Har erfaring med lignende opgaver
 • Har et godt kendskab til IT systemer og er vant til at bruge dem, meget gerne også økonomisystemet Prisme
 • Er stabil og omhyggelig med dit arbejde og humoristisk anlagt
 • Det er en fordel om du behersker både grønlandsk og dansk

Vi tilbyder Dig:

 • Et godt og spændende arbejdsmiljø
 • Faglig og personlig udvikling
 • Mange spændende arbejdsopgaver hvor du har indflydelse på løsningen
 • Dygtige og motiverede kollegaer

Ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og den til enhver tid forhandlingsberettigede organisation, S.I.K.
Der er ikke tilknyttet personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret kan boligen bevares i den nye stilling.
Tiltrædelsesdato: 1. maj 2024 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kontorchef i kreditor afdelingen Amalie Noahsen på tlf. 34 67 80, pr. mail amno@nanoq.gl

Ansøgningen skal være DcR i Hænde senest den 11. april 2024.

Til ansøningen vedlægges CV og relevant dokumentation for tidligere ansættelser og eksamenspapirer. Ansøgningen skal sendes via nedenstående link. Vi modtager ikke ansøgninger pr. mail.
Økonomi- og Personalestyrelsen, idet daglige kaldet ASA, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn- og personaleforhold, tolkefunktion samt bygningsdrift og -vedligeholdelse.
ASAs grundlag er at ”ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

 • Ansavar – Vi tager ansvar for vore handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde – Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder
 • Omsorg – Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgning via e-mail. 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet

.Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS