Konsulent til Majoriaq

Fakta

Stillingstype: Konsulent

Virksomhed: Majoriaq

Ansøgningsfrist: 15. august 2024

Kontakt: Teamleder Ivalo Heilmann, tlf. +299 368140 eller e-mail: iohn@sermersooq.gl

Konsulent til Majoriaq / Job nr. 725-24

Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked søger en dygtig og engageret konsulent som især vil arbejde med arbejdsanvisning, jobafklaringsforløb og revalidering til Majoriaq Nuuk som er i rivende udvikling i henhold til gældende retningslinjer således, at konsulenten kan deltage i fortsættelsen af den igangværende udvikling på området. Tiltrædelse ønskes pr. 1. oktober 2024 eller efter nærmere aftale.

Majoriaq formidler kontakten mellem arbejdsgivere og arbejdsledige, således jobs besættes med herboende arbejdskraft. Det betyder, at Majoriaq skal have overblikket over, hvilken efterspørgsel der er i erhvervslivet og matche den med de kompetencer som arbejdsledige har. Mangler kompetencerne hos de arbejdsledige, skal de så vidt muligt opkvalificeres, så de opfylder behovene for kompetencer hos erhvervslivet.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, Majoriaq Nuuk, hvor teamleder er den nærmeste leder.

Majoriaq Nuuk drives i henhold til Inatsisartutlov nr 28. af 9. december 2015 om Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre og driftsaftale med det Departement som har Majoriaq området. Dermed kommer man til at arbejde med Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 2022 om jobsøgningsydelse.

Stillingens indhold:

∙At bygge bro mellem virksomheders behov og lediges kompetence

∙At arbejde med konkret jobsøgning og cv, rådgivning, problemløsning, motivation og inspiration med borgeren i centrum

∙At udøve opsøgende indsats i virksomhederne for afdækning af deres behov for arbejdskraft

∙At levere en indsats til både borger og virksomhed, der altid har et øje på data, kvalitetssikring og effekt

∙Selvstændigt tilrettelæggende stilling, hvor borgeren er i centrum

∙Afholdelse af jobafklaringsforløb

∙Arbejdsevne vurdering

∙Sagsbehandling og opfølgning af igangværende sager

∙Arbejdsanvisninger

∙Sagsbehandling/ registrering af arbejdssøgende, uddannelsessøgende og kursus ansøgninger

∙Sagsbehandling af udefrakommende arbejdskraft

∙Medvirke til at udvikle samarbejdet med arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutioner

∙At samarbejde med de øvrige forvaltninger i kommunen

∙At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver

Forventninger:

∙At du har uddannelse indenfor fagområdet gerne socialrådgiver

∙At du har kendskab til lovgivningen indenfor social-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet

∙At du har en anerkendende, respektfuld og professionel tilgang i dine samtaler med borgere

∙At du allerede har evner at skabe et bredt og varieret netværk blandt virksomheder i vores område

∙At du har lyst til at arbejde med klare succesmål og synlige data for både dit eget og afdelingens arbejde

∙At du er robust og kan have flere bolde i luften

∙At du har initiativ og er inspirerende for andre

∙At du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedsområdet

∙At du kan deltage i udvikling af Majoriaqs opgaver

∙At du er positiv og imødekommen

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Der vil være mulighed for at tage en vejledergrunduddannelse eller andet opkvalificering som har relation til Majoriaq.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Teamleder Ivalo Heilmann, tlf. +299 368140 eller e-mail: iohn@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 725-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 15. august 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS