Kommuneqarfik Sermersooq søger en lærer til i Isortoq Skolen

Fakta

Stillingstype: Lærer

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq / Isortoq Skolen

Ansøgningsfrist: 7. juni 2024

Kontakt: Riikki Grønvold, tlf. +299 36 73 03 eller e-mail: rigr@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq søger en lærer til Isortoq Skolen i alle skolefag.

Isortoq er en bygd i Østgrønland placeret tæt på indlandsisen med ca. 64 indbyggere, hvoraf 5 af dem er skoleelever. Isortoq ligger ca. 100km vest for Tasiilaq, hvilket gør den til Tasiilaqs mest afsidesliggende bygd. Isortoq Skolen har 2 lærer ansatte. Dermed skal du som lærer regne med at undervise ikke alders delt undervisning.

Vi forventer at du:

∙ er seminarieuddannet lærer

∙ er positiv, engageret og igangsættende

∙ vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

∙ kan se muligheder frem for begrænsninger

∙ er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

∙ kan indgå i og være med at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole

Vi kan tilbyde dig:

∙ et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

∙ en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

∙ god opbakning som ny lærer på skolen

∙ gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

∙ gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

∙ gode videreuddannelsesmuligheder

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning, CV samt bilag.

Ansættelse:Er du tjenestemandsansat i dag, har du således mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen. Ansættelse sker som tjenestemand eller efter ”Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen m.fl.”

Åremålsansættelse:

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Riikki Grønvold, tlf. +299 36 73 03 eller e-mail: rigr@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 471-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 7. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS