Kommuneqarfik Sermersooq søger en barselsvikar

Fakta

Stillingstype: Lærer (Barselsvikar)

Virksomhed: Nuussuup Atuarfia

Ansøgningsfrist: 5. juli

Kontakt: Kîstârak Danielsen:, tlf. +299 36 64 01 eller e-mail: kida@sermersooq.gl

Om Nuussuup Atuarfia:

Nuussuup Atuarfia er en trinopdelt skole med 366 elever i 1.-10. klasse og med en dynamisk og engageret lærerstab på 54 undervisere. Skolen er to-sporet, fordelt på 16 normalklasser og 11 specialklasser.

Vi forventer at du:

∙ Har erfaring med at undervise i en klasse

∙ Er uddannet som lærer

∙ Du er en god klasserumsleder

∙ Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende

∙ Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer

∙ Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

∙ Kan se muligheder frem for begrænsninger

∙ Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

∙ Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole

∙ Har erfaring med at lave handleplaner

Vi kan tilbyde dig:

∙ et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

∙ en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den gældende folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

∙ god opbakning som ny lærer på skolen

∙ gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

∙ gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Kîstârak Danielsen:, tlf. +299 36 64 01 eller e-mail: kida@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest: 

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 608-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 5. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS