Kangillinnguit Atuarfiat søger 1 lærer Kangillinnguit Atuarfiat søger 1 lærer

Fakta

Stillingstype: Lærer

Virksomhed: Kangillinnguit Atuarfiat

Ansøgningsfrist: 4. juli

Kontakt: Karl Frederik Danielsen, tlf. +299 36 64 24 eller e-mail: kfda@sermersooq.gl

Kangillinnguit Atuarfiat søger 1 lærer

-1 lærerere der kan undervise i fagene: Dansk, Engelsk og personlig udvikling i mellemtrinnet.

Kangillinnguit skole er kendt for: Venskabsklasser, Samarbejdsvillige forældre, og at eleven udvikles personligt, socialt og fagligt. Vores motto er Sammen Styrker Vi Læring.

Der er ca. 510 elever på Kangillinnguit Atuarfiat, samt 50 lærere.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at søge nye udfordringer som lærer på Kangillinnguit Atuarfiat i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi forventer:

· at du som lærer, er seminarieuddannet eller tilsvarende.

· at du som professionel lærer har god kommunikation, er engageret, er igangsættende, tænker udviklende og vil indgå i et positivt samarbejde med elever, forældre, kollegaer og ledelse

· at du som lærer er motiveret til at indgå i et fleksibelt-, undervisningsdifferentieret og udviklingsorienteret skolemiljø, dvs. at kunne samarbejde og tage ansvar for forskellige arbejdsopgaver.

· at du som lærer kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet som en hel skole.

· at du som lærer bruger It i undervisningen via didaktiske pædagogiske apps på Ipad. 

Vi kan tilbyde dig:

∙ Et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

∙ En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

∙ God opbakning som ny lærer på skolen

∙ Gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

∙ Gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

∙ Gode muligheder for at udvikle sig fagligt

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Karl Frederik Danielsen, tlf. +299 36 64 24 eller e-mail: kfda@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 603-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 4. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS