IT- Supporter søges til KTI Tech College Greenland i Sisimiut

Fakta

Stillingstype: IT- Supporter

Virksomhed: KTI Tech College Greenland i Sisimiut

Ansøgningsfrist: 23. juni

Kontakt: Jokum Møller +299 86 16 00, e-mail jomo@kti.gl eller IT-administrator René H. Kristensen +299 86 16 20, e-mail rhk@kti.gl

De fleste kender det: Computeren driller og det er svært at bevare roen og det gode humør.

Får du energi af et yde en god service og løse skolens, elevernes og dine kollegaers IT- problemer, samtidigt med du beroliger den mest frustrerede elev eller kollega? 

Hvis du kan sige ja til ovenstående, så se her:

En af Grønlands største uddannelsesinstitutioner søger en IT- medarbejder mere, som kan servicere skolens elever, medarbejdere og ledelse i en travl hverdag.

KTI er under konstant udvikling og ekspanderer løbende i takt med samfundets behov og ønsker. Skolen er en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt og moderne undervisningsmateriel, der understøtter administrationens drift og undervisningsområdernes e-læring og fjernundervisning.

Du bliver en del af skolens team i Sisimiut, hvor afdelingen består af en IT-administrator, IT-supporter og en IT-supportelev.

De primære arbejdsopgaver

 • opsætning og vedligehold af personale- og elev PC, tablets mv.

 • first line support, Teknik IT-drift

 • generelt tilsyn og vedligehold af AV-udstyr, videokonference udstyr, pc mv.

 • support ved hardware/software problemer 

 • Office 365 administrator

 • IT-vejledning og hjælp generelt på skolen

 • support ved eksamen, terminsprøver m.v.

 • hjælp til opsætning af udstyr til møder m.v.

 • Supportere nye måder at bruge IT i undervisningen

 • vedligeholdelse af hjemmeside og intranet

Din profil

 • Du har en relevant uddannelse inden for IT

 • Du har erfaring indenfor Office 365

 • Du har minimum 2-5 års erhvervserfaring

 • Du har gerne arbejdet på en uddannelsesinstitution før, men ingen betingelse

 • Du er serviceminded og kan yde en hurtig indsats

 • Du kan arbejde selvstændigt og formår selv at tilrettelægge din arbejdstid.

Derfor skal du vælge os 

 • Du får mulighed for at udfolde dig i en stabil og veludstyret IT-afdeling

 • Du vil møde et dynamisk og engageret personale, som værdsætter en dygtig IT-medarbejder

 • Du vil opleve en arbejdsplads med energi og god stemning

Yderligere oplysninger:

Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Stillingen ønskes besættes hurtigst muligt, derfor tillader vi os at behandle ansøgningerne løbende.

Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte forstander Jokum Møller +299 86 16 00, e-mail jomo@kti.gl eller IT-administrator René H. Kristensen +299 86 16 20, e-mail rhk@kti.gl

Om Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik – KTI

KTI er en uddannelsesinstitution, der i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser, samt de gymnasiale uddannelser e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse, samt adgangskurser til ingeniør og maskinmesteruddannelser.

KTI har i de senere år været igennem en meget spændende udvikling med vækst i aktiviteter, hvor der udbydes flere adgangsgivende kurser på uddannelsesområderne.

KTI har driftssamarbejde med Danmarks Tekniske Universitet - ARCTIC – DTU, om to ingeniøruddannelser og Maskinmesteruddannelsen København om Maskinmesteruddannelsen.

Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, der er beliggende i Sisimiut.

Se også vores hjemmeside på www.kti.gl, og kommunens hjemmeside www.qeqqata.gl. 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS