Ilisimatusarfik søger 3 dygtige og engagerede køkkenassistenter eller Ernæringsassistenter til Kantinen

Fakta

Stillingstype: 3 dygtige og engagerede køkkenassistenter eller Ernæringsassistenter

Virksomhed: Ilisimatusarfik

Ansøgningsfrist: 2. juli

Kontakt: Charlotte Lund Mølgaard på tlf. + 299 385614

Ilisimatusarfiks kantine producerer morgenmad og frokost til ca. 200 personer dagligt - både studerende, ansatte og undervisere, der har sin gang på campus Ilimmarfik.

Dit daglige arbejde vil være sammen med 1 køkken leder og i alt 3 ernæringsassistenter eller køkkenassistenter.

Der vil derudover også være forplejningsopgaver ved mødeaktiviteter - ligesom Ilisimatusarfik kantine leverer mad til større arrangementer såsom reception, dimission m.m.

Der følger også en kolonialopgave med jobbet - og hvor kantinen sørger for at kiosken er fyldt op.

Ikke mindst trives du med kontakt til en meget mangfoldig campus gruppe, der alle har holdninger og meninger om maden, smagen og udseendet.

Måske har du erfaring fra lignende stilling og vil byde ind med gode idéer.

Vi tilbyder en veletableret arbejdsplads, der ligger på Campus Ilimmarfik. Køkkenet er placeret i hjertet af huset.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen og vil ligge fleksibelt mellem kl. 7-15 på hverdage.

Stillingen ønskes besat 1. august 2024 eller snarest mulig efter aftale.

Vi forventer:

· At du er uddannet Ernæringsassistent

· Kan lave sund mad til universitetets brugere med varierende kost

· Stabil og kan arbejde selvstændig

· Kan udføre rengøring i køkken iflg. egenkontrol

· Samarbejdsvillig

· At du er imødekommende og positiv overfor studerende, personale og ledelsen

Kontakt/information:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Charlotte Lund Mølgaard på tlf. + 299 385614

Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

  • Institut for Læring

  • Institut for Samfund, Økonomi & Journalistik

  • Institut for Kultur, Sprog & Historie

  • Institut for Sundhed & Natur

Om Fællesadministrationen

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS