Idrætskoordinator til GUX Nuuk

Fakta

Virksomhed
GUX

Ansøgningsfrist
10. april 2024 12:00

Kontakt
Maureen Hendrikx
+299 25 61 02

GUX Nuuk er Grønlands største gymnasium og har ca. 500 elever fordelt i 8 spor på de tre årgange. Vi har ansat ca. 50 lærere og ca. 15 PAM´ere. Vores elever har vidt forskellig baggrund og sociale vilkår, men deler en fælles drøm at blive studenter.

Til skolen er tilknyttet et kollegie, og rekrutteringsområdet strækker sig fra Tasiilaq i øst til Paamiut i sydvest. De fleste elever kommer dog fra Nuuk. På skolen arbejder vi med andetsprogspædagogik, kulturbaseret undervisning og omlagt skriftlighed, og sætter eleverne i centrum for skolens aktiviteter.

I 2015 etablerede GUX Nuuk sammen med Grønlands Idrætsforbund (GIF) og Elitesport Greenland (ESG) idrætslinjen, som er for unge elitesportsfolk, der samtidig med udøvelsen af deres sport, tager en studentereksamen. Idrætslinjen er den eneste af sin art i Grønland, og er 4-årig i sin opbygning. Koordinatoren kommer udelukkende til at arbejde med idrætslinjens elever.

For at styrke idrætselevernes sportslige og faglige udvikling søger vi en fuldtids-koordinator for idrætslinjen med følgende opgaver:

 • At have kendskab til elevernes faglige og sportslige ønsker, mål og udfordringer. Koordinatoren får dette kendskab gennem både individuelle og gruppevis møder og samtaler.
 • At koordinere og sikre en tydelig planlægning og oversigt over hver elevs træningsprogram, samlinger, GM og lignende turneringer.
 • At stå for elevernes skemalagte morgentræning og føre fravær.
 • At koordinere elevaktiviteter med skolen og koordinere fælles møder med ESG og GIF efter behov.
 • At indkalde til elevsamtaler til handleplaner omkring sportslige, trivselsmæssige og faglige mål.
 • At være med til at udarbejde og koordinere træning/undervisning i samarbejde med skolen og ESG og GIF samt tilknyttede trænere. For eksempel: Løbetræning, svømning, tests, ernæring, skadesforebyggende træning, relevante oplægsholdere, træning, mentaltræning og styrketræning.
 • At hjælpe til med at planlægge teambuilding-dage for studieretningen.
 • At overvære klubtræning alt efter behov.
 • At deltage i øvrige opgaver efter aftale med skolen, GIF og ESG.

Vi forventer:

 • At du har en uddannelse indenfor idræt på bachelor- eller kandidatniveau. Ansøgere med anden relevant erfaring fra lignende stillinger eller opgaver kan også komme i betragtning. 
 • At du er indstillet på at deltage aktivt i idrætslinjens udviklingsarbejde.
 • At du er indstillet på tæt samarbejde og åben dialog med skolens ansatte og de ansatte i GIF og ESG, hvor vi fokuserer på at handle konkret på de daglige udfordringer.
 • At du har en anerkendende tilgang til dine medmennesker, hvad enten der er tale om elever eller samarbejdspartnere.
 • At du er indstillet på at du i dit arbejde med idrætseleverne skal være motiverende, aktiverende, medinddragende og kan påtage dig autoritet.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Procedure

Yderligere oplysninger kan indhentes hos rektor Maureen Hendrikx på telefon: +299-256102.Send din ansøgning vedlagt CV og eksamenspapirer igennem portalen senest onsdag den 10. april klokken 12.00.Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.
Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på 

http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS