HR & Lønafdeling søger en AC-fuldmægtig til Ilisimatusarfik

Fakta

Stillingstype:
AC-fuldmægtig

Virksomhed:
Grønlands Selvstyre

Ansøgningsfrist:
4. april 2024 12:00

Kontakt:
Charlotte Lund Mølgaard
+299 38 56 14

Vores dygtige kollega har rykket teltpælene op og rejst udenlands, så vi søger derfor en ny dygtig kollega til vores team. Har du lyst til at være en del af vores team – og er du drevet af nysgerrighed og god til at finde svar. Så er du den vi søger.

HR & Lønafdelingen består af en afdelingsleder, 2 faste medarbejdere samt 1 receptionist. Afdelingen servicerer ca. 100 fastansatte og ca. 100-130 eksterne gæsteundervisere på årsbasis. Vi løser HR relaterede opgaver fra ansættelse til fratrædelse. Vi er et områdeopdelt team, der løser opgaver på tværs af hinanden med fokus på kvalitet.

Samarbejde og vidensdeling er centralt for os i teamet, og vi hjælper gerne hinanden med opgaver, vi ikke selv er tovholder på. Det er derfor vigtigt, at du ser din rolle i forhold til servicering af universitetets medarbejdere på alle niveauer.

I 2021 har afdelingen automatiseret en stor del af de manuelle arbejdsgangene på timelønsområdet, hvilket nu muliggør en udvidelse af HR-opgaver med arbejdsmiljø som selvstændigt område.Du vil være tovholder på opgaver indenfor arbejdsmiljøområdet som omfatter APV og MTU-undersøgelser, og yde råd og vejledning overfor bl.a. hovedsamarbejdsudvalg (HSSU), ledere og medarbejdere.

Vores organisation er karakteriseret af engagerede medarbejdere og et højt niveau af frihed under ansvar.Dine primære arbejdsopgaver:

 • Tovholder på opgaver indenfor arbejdsmiljøområdet som omfatter APV og MTU-undersøgelser.
 • Yde råd og vejledning overfor hovedsamarbejdsudvalg (HSSU), ledere og medarbejdere.
 • Administration og sagsbehandling i forbindelse med ansættelser og opsigelser, herunder personalesagsbehandling. 
 • Forvaltning af love, regler og overenskomster i samarbejde med personalestyrelsen.
 • Lønadministration, herunder lønafstemning og indberetning. 
 • Forestå og bidrage med ledersparring, herunder ledervendte udviklingsopgaver. 
 • Bidrage til udvikling/optimering af arbejdsprocesser og sagsbehandling.
 • bestilling af rejser og indkvartering. 
 • ad hoc-opgaver.

Vi forventer, at du:

 • har en uddannelse på AC-niveau,
 • har drive, er nysgerrig og går efter viden og læring,
 • har relevant erfaring, men det er ikke et krav,
 • er serviceminded og har lyst til at indgå i et bredt samarbejde med husets ledere og ansatte.
 • kan arbejde selvstændigt og træffe beslutninger ud fra lovgivning,
 • kan bidrage og komme med gode input til løsning af arbejdsopgaver,
 • er ansvarsbevidst og er god til at organisere,
 • er tresproget på skrift- og talesprog: grønlandsk, dansk og engelsk,
 • har stærke systemkompetencer.

Vi tilbyder:

 • mulighed for at specialisere sig inden for arbejdsmiljøområdet.
 • et job med udfordringer og mulighed for både personlig og faglig udvikling.
 • et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone, hvor den enkelte har mulighed for at præge dagligdagen. 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Charlotte Lund Mølgaard på telefon +299 38 56 14.

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik. 

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS