Handicap og Socialpsykiatri søger vikar til Tasiilaq

Fakta

Stillingstype: Vikar

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 29 juni. 2024

Kontakt: Ledende Terapeut Heidi Paneeraq Møller, tlf. +299 27 49 85 eller e-mail: hepm@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked Handicap og Socialpsykiatri/ Nuuk/ søger VIKAR TIL TASIILAQ!

Handicap og socialpsykiatrien søger en vikar til Tasiilaq gerne fra 1 august. 2024 eller snarest derefter.

Er du uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut og kunne du tænke dig at komme til Tasiilaq og arbejde som kommunal fys- eller ergoterapeut i 4 måneder så er det her måske lige noget for dig!

Terapeutteamet er inddelt i fire hovedområder og et specialområde: Børneområdet, Voksenområdet, Rehabiliteringsområdet og Handicap & socialpsykiatriområdet samt en specialeansvarlig terapeut med velfærdsteknologiske opgaver.

Terapeutteamet medvirker til, at borgere i alle aldre med fysiske, kognitive og/eller psykiatriske udfordringer opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen. Det gør vi bla. med træning i dagligdags færdigheder gennem meningsfulde aktiviteter. Vedligeholdende træning enten individuelt eller på hold. Vurdering, bevilling og udlevering af store og små hjælpemidler der skal øge borgernes selvstændighed, tilgængelighed og deltagelse i eget liv.

Vi står foran en nystartet udviklingsproces, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for udviklingen af vores kerneopgave: At understøtte borgerne på vejen mod en større selvstændighed og øget livskvalitet.

Har du lyst til, i et tæt tværfagligt samarbejde, at være med til løse en masse spændende opgaver og lave holdtræning i Kommuneqarfik Sermersooq, så er det dig vi søger!

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer med fælleskontor i Nuuk, hvor din dagligdag vil udgå fra.

Terapeutens opgaver:

∙Faglige undersøgelser og vurderinger.

∙Vedligeholdende træning i borgers eget hjem

∙Hjemmebesøg i forbindelse med både træning, instruktion og vurdering.

∙Sagsbehandling af ansøgninger på hjælpemidler og boligændringer.

∙Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler.

∙Møder med klienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

∙Skriftlig og mundtlig rådgivning og vejledning til borgere og samarbejdspartnere

∙Dokumentation.

∙Administrative opgaver.

∙Tværfagligt samarbejde.

Vi har brug for en person der:

∙Er uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut.

∙Har erfaring inden for træning og hjælpemidler i kommunalt regi.

∙Har erfaring med tværfagligt samarbejde.

∙Har viden omkring hjælpemidler.

∙Kan arbejde meget selvstændigt og være selvtilrettelæggende.

∙Er idérig, engageret, handlingsorienteret og faglig velfunderet.

∙Kan agere i forskellige kulturer og er glad for at bo små steder.

∙Er fleksibel og omstillingsparat i en foranderlig verden.

∙Er åben og rummelig.

∙Er en god formidler – god til at oplære andre faggrupper og ufaglærte.

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:

∙Et vikariat med en masse spændende og alsidige opgaver i smukke Tasiilaq.

∙En spændende arbejdsplads hvor du har stor indflydelse.

∙Faglig sparring i et godt og velfungerende terapeutteam.

∙Spændende og alsidige arbejdsopgaver.

∙Gode og engagerede kolleger.

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi godt i gang med at starte nye initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at vi sammen kan blive dygtigere, når vi har modet til at tale om og lære af vore fejl!

Rejse:

Vi kan tilbyde rejsen fra Danmark til Tasiilaq og tilbage igen.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Ledende Terapeut Heidi Paneeraq Møller, tlf. +299 27 49 85 eller e-mail: hepm@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 640-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 29. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS