Handicap og social psykiatri leder efter en bisidder

Fakta

Stillingstype: en bisidder

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 25. juli 2024

Kontakt: Nuunu Josefsen, Tlf 368066 eller email: nuuj@sermersooq.gl

Handicap og social psykiatri leder efter en bisidder der stræber efter at gøre en forskel for borgere med nedsat fysisk psykisk nedsættelse

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret bisidder til Handicap og social psykiatri under Forvaltning for velfærd og arbejdsmarked med tiltrædelse 01.08.2024 eller snarest derefter.

En bisidder er en person, der deltager i møde eller en samtale sammen med en anden person for at støtte og rådgive vedkommen. Bisidderen kan hjælpe med at sikre, at den person, de støtter får alle de relevante oplysninger, forstår hvad der bliver sagt, og føler sig tryg i situationen. Bisiddere bruges ofte i sammenhænge som fx møder med offentlige myndigheder, her bruges vores kommende bisidder i afdeling ved handicap og socialpsykiatri.

Som bisidder skal du:

∙Vejlede personen med handicap i rettigheder på handicapområder

∙Bistå personen under samtale med handicap sagsbehandlere

∙Sikre personens rettigheder i sagsbehandlingens alle faser

∙Rådgive personen om muligheder for at klage

Forventninger til ansøgere:

∙Vi forventer du brænder for at hjælpe borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse

∙Vi forventer du har en bred viden indenfor lovgivning om støtte til personer med handicap

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi lægger desuden vægt på

∙At du er god til at møde mennesker; lytte og støtte dem i at få de ting sagt, der er vigtige for dem.

∙At kan bidrage til et godt møde mellem borgeren og sagsbehandleren, så borgeren føler sig hjulpet

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en god om bording til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst om bisidder takst Bisidderhonorar er for første time 613 kr., herefter pr. time 429 kr. Kun mødetimer honoreres.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Yderligere oplysninger få hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Nuunu Josefsen, Tlf 368066 eller email: nuuj@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 716, og evt vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget. 

Ansøgningsfrist: 25. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS