Grønlands Fiskerilicenskontrol søger Chef for Økonomi & administrationsafdelingen

Fakta

Stillingstype: Chef for Økonomi & administrationsafdelingen

Virksomhed: Grønlands Fiskerilicenskontrol

Ansøgningsfrist: 4. juli

Kontakt: Claus E Nielsen på tlf. +299 34 53 77 eller e-mail: cnie@nanoq.gl

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger en chef for Økonomi & Administration som, med lyst og engagement, vil medvirke til at drive og udvikle fiskerikontrollens mange spændende opgaver i forvaltningen af Grønlands vigtigste erhverv.

Arbejdsopgaver

 • Økonomi opgaver

 • Sparring og forretningsudvikling med ledelsesteamet

 • Administrations opgaver

 • Varetagelse af uddannelsen for fiskeri og jagtkontrollører

 • Varetage ledelsen af afdelings opgaver og ansatte

Om dig

Du er kendetegnet ved at være ambitiøs initiativrig i løsning af dine arbejdsopgaver. Positiv, udadvendt og engageret for at løse udfordringer. Desuden trives du med at lede og snakke med medarbejdere i en travl og afvekslende hverdag.

Kort sagt; du er imødekommende, rummelig og serviceminded.

Kvalifikationer

Der søges en person med relevant videregående uddannelse, med fokus på økonomi og administration, og vil medvirke til at drive organisationsudviklingen, herunder:

 • Dokumenteret ledelseserfaring

 • Gode analytiske og planlægningsmæssige evner, der med sans for kvalitet og effektivitet i databehandlingen giver ledelsen et oplyst grundlag at træffe beslutninger ud fra.

 • God erfaring med økonomi værktøjer i offentlig regi.

 • Administrativ erfaring fra offentlig eller privat virksomhed, herunder med journaliseringssystemer er en fordel.

 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på grønlandsk, dansk og engelsk.

 • Bruger Office pakken i det daglige.

Vi ser også gerne, at du:

 • Er selvstændig og ansvarsbevidst, men samtidig anerkender at høj kvalitet og gode løsninger ofte opstår gennem sparring.

 • Løser opgaver loyalt og konstruktivt.

 • Ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation.

 • Er indstillet på at arbejde engageret i en politisk ledet organisation.

 • Bidrager til det sociale liv i afdelingen med godt humør

Kontakt/information:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Claus E Nielsen på tlf. +299 34 53 77 eller e-mail: cnie@nanoq.gl

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl under Job.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 04. juli 2024.

Tiltrædelse 01. september 2024 eller efter aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante

dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

OM GFLK

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) varetager monitering, overvågning og kontrol af det grønlandske fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning at sikre at Grønlands Selvstyres fiskeri- og fangstlovgivning overholdes; herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer samt tiltrådte internationale konventioner om udøvelse af fiskeri. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri og Fangst.

GFLK består af et hovedkontor i Nuuk samt 3 regionskontorer i Sisimiut, Ilulissat og Nuuk. Der er 15 medarbejdere på hovedkontoret, som er organiseret i en administrationssøjle, en søjle for IT og internationalt samarbejde samt en kontrolsøjle. Under kontrolsøjlen hører et kontrolkorps bestående af 11 fiskeriobservatører, samt de 3 regionskontorer med i alt 17 fiskeri- og jagtkontrollører. Se også www.gflk.gl.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til (LR 36).

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 50.291 og årligt Kr. 603.496.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.a

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS