GENOPSLAG - Salgs & Økonomichef til KNR

Fakta

Stillingstype:
Salgs og økonomichef

Virksomhed:
KNR

Ansøgningsfrist:
10. april 2024

Kontakt:
Direktør Annga Lynge på tlf. 361500
HR Chef René Andersen, mail: ran@knr.gl

Salgs & økonomichefen er ansvarlig for den daglige ledelse i salgs & økonomiafdelingen og er en del af ledergruppen i KNR.

Du trives i en hverdag, hvor både mindre og større opgaver skal løses. Du er som personaleleder en god sparringspartner og kan sikre, at medarbejderne har den nødvendige viden og forståelse for deres arbejdsopgaver. Du kan arbejde selvstændigt og er god til at formidle komplicerede opgaver på en let og forståelig måde. Du bliver ansvarlig for den daglige ledelse af virksomhedens salgs & økonomiafdeling og rapportering til direktionen og bestyrelsen, udarbejdelse af budgetter og estimater i fællesskab med direktøren, som du også vil have direkte reference til. Endvidere er du kontaktperson til revisor og banken.

KNR søger derfor en salgs & økonomichef, der kan

 • Rådgive ledelsen i alle spørgsmål vedrørende økonomi- og ressourcestyring
 • Samarbejde om løn- og personaleplanlægning
 • Udforme retningslinjer for økonomistyringen
 • Udarbejdelse af projektregnskaber
 • Udvikling af relationer med potentielle kunder for at generere salg
 • Opfyldelse af salgsmål og målsætninger
 • Præsentation af reklame- og salgsfremmende planer for kunderne
 • Forhandling af kontraktvilkår på kundehenvendelser
 • Håndtering af administrative opgaver som ordrebehandling og fakturering
 • Implementere en tilstrækkelig ledelsesrapportering
 • Løbende effektiviserer processer
 • Tage selvstændige initiativer inden for de givne rammer

KNR søger en salgs & økonomichef med

 • videregående uddannelse inden for økonomistyring, salg og ledelse
 • bred erfaring med økonomistyring i en mellemstor virksomhed
 • Gode samarbejdsevner, kommunikative kompetencer og kan sikre høj grad af trivsel og motivation blandt medarbejdere

Til gengæld kan vi tilbyde et bredt arbejdsfelt i en lille, overskuelig organisation med 97 ansatte, hvor langt de fleste befinder sig i Nuuk.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 59.906 og årligt Kr. 718.872. 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret og dennes underliggende enheder, bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Kontakt og yderligere oplysninger

Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du ringe til Direktør Annga Lynge på tlf. 361500, eller pr. mail til aly@knr.gl. Spørgsmål af mere generel karakter stilles til HR Chef René Andersen, mail: ran@knr.gl

Ansøgning

Ansøgning vedlagt CV og uddannelsespapirer sendes via link herunder.

Ansøgningsfrist: 10. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS