Genopslag - Økonomimedarbejder/controller til Ilisimatusarfik - Grønlands Universitet

Fakta

Stillingstype: Økonomimedarbejder / controller

Virksomhed: Ilisimatusarfik

Ansøgningsfrist: 30. juli 2024 12:00

Kontakt: Fungerende Direktør Per Arnfjord på tlf. + 299 38 56 24. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Brænder du for regnskab og økonomi, hvor service for brugerne er i højsædet og du samtidigt kan videreuddanne dig – så er Ilisimatusarfiks regnskabsafdeling det rette sted for dig. Vi ønsker at styrke vores økonomi- og regnskabsfunktion og søger derfor en erfaren økonomimedarbejder/controller til vores regnskabsafdeling. - er du vores kommende nye kollega?

Stillingen vil give dig meget varierende arbejdsopgaver, hvor du vil blive udfordret både fagligt og personligt. I regnskabsafdelingen er vi pt. to engagerede medarbejdere og en vikar (regnskabschef og 1 controller), som ønsker en god og fokuseret kollega, der er indstillet på at give en god service til vores brugere. Vi håber, at du også er god til at sparre med dine kolleger i opgaveløsningen, sådan at vi som et team fortsat udvikler regnskabsafdelingen i en positiv retning.

Dine opgaver vil primært bestå i at:

Udarbejde omkostningsanalyser og afrapporteringer til ledelse, afdelinger og institutter.

Vejlede regnskabsafdelingens samarbejdspartnere i Ilisimatusarfik

Kontrol og opfølgning af den daglige økonomi på Ilisimatusarfik herunder:

 • Udarbejde budgetter og regnskaber
 • Forestå registrering og bogføring af alle typer regnskabsbilag.
 • Foretage afstemningsopgaver herunder lønafstemning.
 • Projektstyre, herunder opfølgning og kontrol af samme.

Desuden forventer vi, at du udfører følgende opgaver:

 • Kontrol af forretningsgange og løbende udvikling og vedligeholdelse af administrative processer og procedurer.
 • Ad hoc-opgaver, relateret til regnskab og økonomifunktionen

Du skal have evnen til hurtigt at skabe dig et overblik over regnskabsafdelingens samlede opgaver og sammen med regnskabsteamet være med til at koordinere løsningen af afdelingens samlede opgaver, Derudover vil du få tildelt dine egne konkrete ansvarsområder.

Der vil i forbindelse med din tiltrædelse kunne ske ændring af den nuværende opgavefordeling, så både dine og de øvrige medarbejderes kompetencer bliver brugt bedst muligt.

Ønskede kvalifikationer:

 • en uddannelse som AU, HD, eller anden relevant uddannelse indenfor økonomi og regnskab 
 • erfaring med regnskab og økonomistyring. 
 • en systematisk tilgang til opgaveløsning, et godt overblik, ordenssans og er ansvarsbevidst. 
 • gode samarbejds- og kommunikationsevner – blandt kolleger såvel som overfor samarbejdspartnere. 
 • kendskab til det offentliges økonomisystemer og øvrige administrative it-systemer. 
 • kan arbejde med Excel på højt niveau. 
 • gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt. 
 • har erfaring med projektstyringssystemer.
 • en serviceorienteret tilgang til dit arbejde. 
 • evne til at arbejde fleksibelt i en omskiftelig hverdag. 
 • interesse i fortsat at udvikle dine kompetencer og viden. 
 • en høj arbejdskapacitet. 

Endelig ser vi meget gerne, at du er tosproget (grønlandsk og dansk) og også gerne kan tale og skrive engelsk, da vi har en del internationale medarbejdere og indgår i mange internationale projekter.

Vi tilbyder:

 • Faglige udviklingsmuligheder
 • Stor variation i arbejdsopgaverne
 • Professionelle, friske og kompetente kolleger med en uformel omgangstone
 • Mulighed for at præge stillingens indhold
 • Mulighed for udvikling og uddannelse indenfor fagområdet
 • En arbejdsplads i udvikling.

Stillingen ønskes besat snarest muligt eller efter aftale.

Kontakt/information:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Fungerende Direktør Per Arnfjord på tlf. + 299 38 56 24. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau. Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS