Genopslag - Centerleder til Majoriaq Paamiut

Fakta

Stillingstype: Centerleder

Virksomhed: Majoriaq Paamiut

Ansøgningsfrist: 27. juni

Kontakt: Bea Mølgaard Lennert, tlf. +299 36 81 35 eller e-mail: bmle@sermersooq.gl

Centerleder til Majoriaq Paamiut

Majoriaq er i disse tider under videre udvikling, dette gør at Majoriaqs centrale rolle i opkvalificeringen af arbejdsstyrkens kompetencer videre udvikles, hvorfor vi mener det er vigtigt, at en centerleder i Majoriaq Paamiut skal være engageret, dygtig og synlig, og som brænder for at følge og løfte visionerne i Majoriaq. Tiltrædelse ønskes at ske 1. juli 2024 eller snarest derefter, men vi venter gerne på den rette, hvorfor det også er vigtigt at man sender en ansøgning, hvor motivationen til at deltage i udviklingen af borgernes kompetencer kan ses og læses i ansøgningen.

Stillingen er placeret under Kommuneqarfik Sermersooq’s forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked, hvor fagchef for Arbejdsmarkedsområdet er nærmeste overordnede.

Majoriaq har 3 overordnede arbejds- og ansvarsopgaver; job- og vejledning, opkvalificering (boglige og ikke boglige) og administration, hvor centerlederens rolle i det daglige er, at skabe sammenhæng i det aktiviteter der er i det enkelte afdelinger, og især støtte udviklingen i henhold målsætningerne således, at centerlederen for Majoriaq Paamiut får det overordnede ansvar for centerets drift og opgaveløsninger, hvor der med god ledelse skabes udvikling i arbejdet, og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence som vægtes højt.

Alle medarbejdere i Majoriaq arbejder ud fra værdigrundlag, hvorfor alle ansøgere til stillingen forventes at ville følge værdierne som er:

·Faglighed – at mestre faget på rette niveau

·Samfundssyn – at have forståelse for lokalsamfundet i opgaveløsningen

·Udførelse – at komme godt i mål med kerneopgaven

·Helhedsforståelse – at se Majoriaq som helhed

·Strategi – at sætte retning og rammer for Majoriaq

·Kommunikation – at indgå i dialog indadtil og udadtil

·Udvikling – at styrke mennesker, processer og organisation

·Undervisning og læring, samt vejledning – at arbejde professionelt med kerneopgaven

Du kommer derfor til at arbejde som centerleder i Majoriaq for alle medarbejdere der arbejder for, at skabe arbejdskraft efter samfundets udvikling og deraf efterspørgsel.

Stillingens indhold:

∙ Overordnet ledelse af Majoriaq Paamiut og underliggende afdelinger

∙ Frontfigur i fastsættelsen af indsatser og opfølgning deraf

∙ At sikre udvikling sker, følger rammer og det aftalte strategier

∙ At sikre at der sker sparring med afdelingslederne og at samarbejdet blandt personalet fortsat udvikles

∙Medvirke til kompetenceudvikling for personalet

∙ Medvirke til samarbejdet med arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner og kommunens forvaltninger fortsat udvikles

∙At bistå med udarbejdelse af sags oplæg til det politiske udvalg

∙ At deltage i løsningen af forskellige ad hoc-opgaver

Forventninger:

∙ Du har en faglig uddannelse

∙ Ledelseserfaring eller har lyst og mod til at blive leder

∙ Du har kendskab til arbejdet med budget og regnskab

∙ Du har kendskab til lovgivningen indenfor uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet

∙ Du er resultatorienteret og gennemslagskraftig

∙ Du bevarer overblikket i alle situationer og håndterer konflikter

∙ Du er igangsætter og inspirator

∙ Har en nærværende, anerkendende og positiv ledelses- og samarbejdsstil

∙ Du kan deltage i afdækning af ønsker og behov på arbejdsmarkedet

∙ Du har sproglige kundskaber i grønlandsk og dansk i skrift og tale

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet. Der vil være mulighed for at tage en lederuddannelse.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Bea Mølgaard Lennert, tlf. +299 36 81 35 eller e-mail: bmle@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 621-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 27. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS