Genopslag: AC-fuldmægtig/Specialkonsulent med interesse for samfundsøkonomi til Selvforsyningsafdelingen

Fakta

Stillingstype:

Ac- fuldmægtig/specialkonsulent

Virksomhed:

Grønlands selvstyre

Ansøgningsfrist:

8 april kl 12

Kontakt:

afdelingschef Mettelise Fritz Hansen, tlf. +299 34 52 57, e-mail: 

mtha@nanoq.gl

Genopslag: AC-fuldmægtig/Specialkonsulent med interesse for samfundsøkonomi til Selvforsyningsafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og MiljøTiltrædelsesdato: Tiltrædelse fra d. 1. juni 2024 eller snarest efter aftale.Brænder du for at arbejde med at styrke selvforsyningen i Grønland?Dine opgaverDu vil indgå i Selvforsyningsafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Dit primære ansvarsområde vil være at styrke Grønlands selvforsyning og bæredygtighed. Der er tale om en stilling med mange facetter, og vi hjælper hinanden på tværs af afdelingen. Du og en kollega vil udgøre et team, som i fællesskab har ansvaret for driftsopgaver samt udviklingsprojekter til forbedring af varetagelsen:

 • Samfunds- og driftsøkonomiske beregninger relateret til selvforsyning, særligt i forbindelse med udvikling af Grønlands første selvforsyningsstrategi, i første omgang med fokus på fødevarer og senere på energiforsyning og byggebranchen.
 • Sagsbehandling af produktionsanlægstilskud, heri behandling af ansøgninger, udarbejdelse af aftaler om tilskud, økonomi- og budgetstyring og synliggørelse af tilskudsordningen.
 • Håndtering af servicekontrakt for vareforsyning i Grønland.
 • Samarbejde med Neqi A/S, samt varetagelse af Selvstyrets servicekontrakt med selskabet.
 • Rådgivning af det politiske niveau i forbindelse med udarbejdelse af selvforsyningsstrategi.
 • Besvarelse af borgerhenvendelser.
 • Udvikling af tangproduktionsområdet og tilsvarende tangbekendtgørelse, i samarbejde med Landbrugsafdelingen.
 • Samarbejde og dialog med borgere, producenter, landbrugere, detailkæder og offentlige institutioner.

Herudover vil dine arbejdsopgaver afhænge af den politiske dagsorden, og de vil spænde bredt inden for både driftsopgaver og udviklingsprojekter:

 • Bidrage til at de politiske prioriteringer og mål bliver gennemført.
 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af beslutningsoplæg, indstillinger, besvarelse af § 37-spørgsmål, baggrundsnotater, mv.
 • Besvarelse af høringer inden for afdelingens ressort.
 • Kvalitetssikring af materiale fra dine kollegaer, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq.
 • Ansvar for og projektstyring af relevante udviklingsprojekter afhængig af din faglige profil, f.eks. support til varetagelse af landbrugsområdet.

KvalifikationerSelvforsyning er et forholdsvis nyt politisk område, og vi forventer derfor en kollega, som tænker innovativt, og som vil bidrage til at udvikle og muliggøre nye idéer og tiltag, som er tilpasset de grønlandske forhold. Du brænder for bæredygtighed og har fagligt kendskab til området.

Du motiveres af udfordringer, er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang. Du er selvstændig og fleksibel med præference for at sætte dig ind i nye ting og holde struktur. Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at følge opgaver til dørs og fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver.

Da kontakt med borgere, producenter og detailkæder er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har kendskab til de grønlandske forhold, er diplomatisk, serviceminded og har gode formulerings- og kommunikationsevner.Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Vi modtager meget gerne ansøgninger fra personer med længere arbejds- og livserfaring.Vi forventer desuden, at du:

 • har en videregående akademisk uddannelse inden for samfund, økonomi eller jura
 • har kendskab til den grønlandske fødevare-, energi- og/eller byggesektor
 • har forståelse for og erfaring med politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling
 • kan lide at skrive notater, oplæg og lignende – ofte inden for korte tidsfrister
 • har gode formuleringsevner og skriftligt flair
 • har gode sprogkompetencer – i grønlandsk, dansk og engelsk
 • har kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • har forståelse for at arbejde på en flerkulturel arbejdsplads
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage initiativ
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver
 • trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • arbejder struktureret og er god til at sikre overholdelse af frister
 • er god til at skabe resultater
 • har en positiv indstilling og bidrager til en god stemning
 • kan samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder

Hvem er vi?Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt. Departementet vægter, at det grønlandske samfund og befolkningen indtænkes i alle arbejdsopgaverne. Departementet består af ca. 45 medarbejdere, der er fordelt på fire afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Afdelingen for Natur og Selvforsyning, Afdelingen for Miljø og Beredskab og Afdelingen for Landbrug, Energi og Klima). Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq, Nukissiorfiit og KNI er desuden helt eller delvist underliggende enheder til departementet.Vil du vide mere?Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Mettelise Fritz Hansen, tlf. +299 34 52 57, e-mail: 

mtha@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.Ansøgningsfrist: 8. april 2024Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på 

https://naalakkersuisut.gl

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS