GENOPSLAG - AC-Fuldmægtig med flair for tal og statistik søges

Fakta

Stillingstype: AC-fuldmægtig

Virksomhed: Grønlands Selvstyre

Ansøgningsfrist: 29. juli 2024 12:00

Kontakt: Ilannguaq Møller
+299 34 56 84

GENOPSLAG - AC-Fuldmægtig med flair for tal og statistik søges til Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Tiltrædelsesdato er 1. september 2024 eller efter nærmere aftale

Er du klar på at blive udfordret i din dagligdag?

Udviklingen af uddannelsesområdet har høj prioritet, så der kan skabes de bedste uddannelsesmuligheder for alle og sikres kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke søger derfor en ny kollega til økonomiafdelingen – en ny kollega der vil være med at videreudvikle og løbende styrke budget- og økonomistyringen på hele uddannelses-, kultur-, idræts- og kirkeområdet.

I Departementet har vi en samarbejdskultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen, og løsningen på opgaverne. Hvis du er struktureret, samarbejdsorienteret og har grundlæggende forståelse for økonomi, er du måske vores nye kollega i økonomiafdelingen.

Dine personlige kvalifikationer

Vi søger en AC-Fuldmægtig, der er fagligt engageret og har evnen og lysten til, at indgå i samarbejdende teams, der vægter udvikling højt. Vi søger dig, som sætter en ære i at levere et solidt fagligt håndværk, og som går struktureret til dine opgaver. Opgaver der spænder bredt fra administration og drift over til udvikling til politisk betjening.

Vi ser gerne at:

 • Du har en relevant videregående uddannelse, gerne indenfor erhvervsøkonomi eller revision.
 • Du har erfaring fra lignende stilling eller fra en stilling indenfor finanssektoren.
 • Du har forståelse for økonomi og statistikarbejde.
 • Du har godt kendskab til det grønlandske samfund og det offentlige system i Grønland.
 • Du har gode sproglige kompetencer gerne grønlandsk, nordiske sprog og engelsk.
 • Du kan bevare overblikket i en kompleks proces under en tidsmæssig pressede situation.

Konkrete opgaver:

 • Være med til varetagelse af økonomiske udviklingsopgaver og budgetstyringen indenfor departementets ansvarsområde.
 • Sikring af en løbende tilsyn af økonomistyringen på samtlige institutioner under departementets ansvarsområde.
 • Deltagelse i udarbejdelsen af finanslovsmaterialet, og efterfølgende koordinering af finanslovsmaterialet til 2. og 3. behandling af finanslovsforslaget i Inatsisartut.
 • Medvirke i budgetopfølgninger indenfor departementets ansvarsområde.
 • Udarbejdelse og opdatering af sektorplaner.
 • Politisk betjening, såsom udfærdigelse af notater, økonomiske redegørelser, og oplæg til Naalakkersuisut.
 • Deltagelse i møder med økonomiansvarlige på institutioner under departementets ansvarsområde.
 • Ad hoc-opgaver på økonomiområdet.

I stillingen tilbydes mulighed for indflydelse, ansvar og alsidige opgaver, samt et godt kollegaskab og sparring.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Hvis du vil vide mere om stillingen, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef for Økonomi og Studieservice Ilannguaq K. Møller på ilmo@nanoq.gl eller tlf.: +299 34 56 84.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS