Generalist med interesse for digitalisering, databeskyttelse og informationssikkerhed

Fakta

Stillingstype:
Generalist

Virksomhed:
Kriminal Forsorgen

Ansøgningsfrist:
28. april 2024

Kontakt:
sekretariatsleder Dan Aagaard Simonsen,
mail: das@krfo.gl
telefon +299 25 91 56.

Finder du it- og digitaliseringsområdet interessant, og har du lyst til at arbejde med såvel øget it anvendelse og overholdelse af gældende regler for behandling af oplysninger? Så har du nu chancen for at få et eftertragtet job på en spændende arbejdsplads i Nuuk. Du vil i dit arbejde være i løbende kontakt med specialister i Direktoratet for Kriminalforsorgen i København såvel som grønlandske kolleger.

Kriminalforsorgen i Grønland søger en generalist, der trives med alsidighed i opgaveløsningen med interesse inden for alle aspekter af digitaliseringsdagsordenen.

Du vil indledningsvist blive ansvarlig for at drive vores compliancearbejde i forhold databeskyttelse og informationssikkerhed, hvor du løbende vil samarbejde med vores grønlandske kerneforretning og juridiske og tekniske specialister i direktoratet i København. Vi forventer således ikke, at du er specialist i hverken kriminalret, databeskyttelse eller ISO, men ved, hvornår du skal inddrage specialisterne. Vi er underlagt den danske regerings Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed (NCIS), den grønlandske persondatalov og på sigt forventeligt den danske retshåndhævelseslov.

Når du er kommet godt i gang med compliancearbejdet, vil du bruge din oparbejdede viden til at styrke it-anvendelsen i kerneforretningen, og med bistand fra Center for IT og Digitalisering i direktoratet i København vil du etablere grundlaget for en øget digitalisering af Kriminalforsorgen i Grønland hen over de kommende år. Afhængig af din konkrete profil, vil du ligeledes få mulighed for at deltage i andre opgaver.

Du refererer til Sekretariatslederen i Kriminalforsorgen i Grønland.

Vi tilbyder

- Et job med mange muligheder for personlig og faglig udvikling.

- Et job med høj grad af frihed i opgaveløsningen og fleksibilitet i opgavevaretagelsen.

- Et job, hvor du hurtigt får indflydelse og er tæt på beslutningerne.

- Et job som vil bringe dig rundt i Grønland, hvor du får mulighed for at samarbejde med kriminalforsorgens forskellige anstalter i hele Grønland.

- Et job, hvor du vil være med til at løse en afgørende vigtig opgave for samfundet.

- Et godt socialt fællesskab, hvor der er plads til et godt grin.

- Et job beliggende i Grønlands lille men pulserende hovedstad Nuuk, med gode spisesteder, kulturelle tilbud, alpint skiløb og naturen lige ved hånden med gode muligheder for nordlys, sejlads, vandring, fiskeri og jagt.

Om dig

Du har en kandidatuddannelse og gerne et par års erfaring fra en lignende stilling. Du kan også være nyuddannet med mod på fra start at tage ansvar. Din uddannelsesmæssige baggrund kan være cand.jur, cand.it eller noget helt tredje – det vigtige for os er, at du forstår samspillet mellem kerneforretning, jura og anvendelsen af teknologi.

Vi lægger der ud over vægt på, at du:

- Har interesse for/erfaring med projektkoordinering/-ledelse.

- Kan analysere komplekse problemstillinger og fremsætte realiserbare løsningsforslag.

- Er selvstændig, ansvarsbevidst og trives i en alsidig hverdag.

- Har kendskab til persondatareglerne og informationssikkerhed, herunder særligt persondataloven eller GDPR og ISO27001.

- Har gode samarbejds- og kommunikationsevner og er i stand til at formidle komplekse regler på en kortfattet og forståelig måde.

- Kan arbejde i en hverdag med flere kulturer og flere sprog.

Om os

Kriminalforsorgen i Grønland beskæftiger ca. 140 fastansatte medarbejdere, hvoraf ca. 14 medarbejdere er ansat i Hovedkontoret i Nuuk. Hovedkontoret varetager den centrale ledelse af fuldbyrdelse, sikkerhed, resocialisering, økonomi, HR og administrative opgaver i forhold til driften og udviklingen af kriminalforsorgens seks anstalter og tilsynskontorer beliggende i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk, Qaqortoq og Tasiilaq.

Som medarbejder i Hovedkontoret får du mulighed for at prøve kræfter med et bredt spektrum af opgaver og opnå værdifulde erfaringer og indsigter. Vi har en omgangstone, som er uformel og præget af venlighed og hjælpsomhed.

Løn og ansættelsesvilkår

Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst for juridiske kandidater og universitetsøkonomier mv. i statens tjeneste i Grønland. Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 40 timer om ugen.

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen i Grønland. Ansættelsesområdet er kriminalforsorgen.

Du ydes til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning efter de til enhver tid gældende regler, og efter hver 12 måneders ansættelse ydes du og din familie en feriefrirejse efter de til enhver tid gældende regler. Du ydes endvidere pr. 12 måneders ansættelse et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på 4.735 kr. (grundbeløb niveau 1. april 1991).

Vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt.

Ansøgning

Din ansøgning, CV samt dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring sendes til HR@krfo.gl senest den 28. april 2024. Vi forventer at holde samtaler i uge 18/19. Samtalerne afholdes over Skype, medmindre du befinder dig i Nuuk.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurderer oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Dan Aagaard Simonsen, på mail: das@krfo.gl eller på telefon +299 25 91 56.

For yderligere oplysninger om Kriminalforsorgen i Grønland kan vi henvise til vores hjemmeside: www.kriminalforsorgen.gl.

Du kan også læse mere om kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk 

Powered by Labrador CMS