Fysioterapeut søges til Terapeutteamet i Nuuk

Fakta

Stillingstype: Fysioterapeut 

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 13. juni

Kontakt: Heidi Paneeraq Møller, tlf. +299 274985 eller e-mail: hepm@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq / Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked Handicap og Socialpsykiatri/ Nuuk

Fysioterapeut søges til Terapeutteamet i Nuuk med primære opgaver indenfor rehabilitering, gerne fra 1 juni. 2024 eller snarest derefter.

Er du uddannet fysioterapeut og kunne du tænke dig at prøve kræfter med det rehabiliterende arbejde i Nuuk, så er en stilling som fysioterapeut på det rehabiliterende team i Kommuneqarfik Sermersooq måske lige dig.

Terapeutteamet er inddelt i fire hovedområder og et specialområde: Børneområdet, Voksenområdet, Rehabiliteringsområdet og Handicap & socialpsykiatriområdet samt en specialeansvarlig terapeut med velfærdsteknologiske opgaver.

Terapeutteamet medvirker til, at borgere i alle aldre med fysiske, kognitive og/eller psykiatriske udfordringer opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen. Det gør vi bla. med træning i dagligdags færdigheder gennem meningsfulde aktiviteter. Vedligeholdende træning enten individuelt eller på hold. Vurdering, bevilling og udlevering af store og små hjælpemidler der skal øge borgernes selvstændighed, tilgængelighed og deltagelse i eget liv.

Vi står foran en nystartet udviklingsproces, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for udviklingen af vores kerneopgave: At understøtte borgerne på vejen mod en større selvstændighed og øget livskvalitet.

Har du lyst til, i et tæt tværfagligt samarbejde, at være med til at udvikle og præge rehabiliteringsområdet i Kommuneqarfik Sermersooq og være med til at implementere nye velfærdteknologiske tiltag i samarbejde med Specialeansvarlig Terapeut og hjemmehjælpen, så er det dig vi søger!

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer med fælleskontor i Nuuk, hvor din dagligdag vil udgå fra.

Fysioterapeutens opgaver:

∙Tværfaglig rehabilitering af borgere, der har været indlagt på sygehus, har fået funktionstab efter sygdom, som har behov for hjemmehjælp eller yderligere hjemmehjælp.

∙Rehabiliterende indsats ud fra principperne om ”Træning før Pleje”.

∙Faglige undersøgelser og vurderinger.

∙Hverdagsrehabilitering i samarbejde med ergoterapeuten på området og hjemmehjælpen.

∙Vedligeholdende træning i borgers eget hjem eller på aflastningen.

∙Hjemmebesøg i forbindelse med både træning, instruktion og vurdering.

∙Sagsbehandling af ansøgninger på hjælpemidler og boligændringer.

∙Indkøb af hjælpemidler, udlevering af samt træning i/instruktion i brug af hjælpemidler.

∙At være en god formidler også til andre faggrupper, hvor hjemmehjælpen og plejepersonalet på kommunens plejehjem og aktivitetscentre er store samarbejdspartnere.

∙Dokumentation.

∙Administrative opgaver.

∙Tværfagligt samarbejde.

∙Møder med klienter, pårørende og tværfaglige samarbejdspartnere.

Vi har brug for en person der:

∙Er uddannet fysioterapeut.

∙Har stor interesse for det rehabiliterende område.

∙Har erfaring inden for ældre området, gerne med erfaring inden for hverdagsrehabilitering.

∙Har erfaring med tværfagligt samarbejde.

∙Har viden omkring hjælpemidler.

∙Kan arbejde selvstændigt og være selvtilrettelæggende.

∙Er idérig, engageret, handlingsorienteret og faglig velfunderet.

∙Kan agere i forskellige kulturer.

∙Er fleksibel og omstillingsparat i en foranderlig verden.

∙Er en holdspiller, der er åben og rummelig.

∙Er en god formidler – god til at oplære andre faggrupper.

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder:

∙God introduktion.

∙En spændende arbejdsplads hvor du har stor indflydelse.

∙Faglig sparring i et godt og velfungerende terapeutteam.

∙Spændende og alsidige arbejdsopgaver.

∙Gode og engagerede kolleger.

Vi tror på, at faglighed, forskellighed og fællesskab er nøglen til at lykkes med at løfte praksis på den lange bane. Derfor er vi godt i gang med at starte nye initiativer op, der skal bringe os tættere sammen om opgaverne. Vi er af den overbevisning, at vi sammen kan blive dygtigere, når vi har modet til at tale om og lære af vore fejl!

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet. 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til ledende terapeut Heidi Paneeraq Møller, tlf. +299 274985 eller e-mail: hepm@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 521-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 13. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS