Fritidscenter Aarmarngaar i Tasiilaq søger souschef

Fakta

Stillingstype: Souschef

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024

Kontakt: Tim Serritzlev, tlf. +299 36 78 27 eller e-mail: tser@sermersooq.gl

Fritidscenter Aamarngaar dækker over en skolefritidsordning for børn i 1. – 3. klasse. Aarmarngaar er under Børn og skoleforvaltningen samt fritidstilbud og klubber i bygder i Tasiilaq omegn: Kulusuk, Tiilerilaaq, Sermiligaaq, Isortoq og Kuummiut. Souchef stilling i Aarmarngaar er under 2 afdelinger ved (MA) Børn og Skoler samt Sundhed, Fritid og Kulturafdelingen (fritidsklubber).

Brænder du for arbejdet med børn og det gode børneliv? Har du overblik og kan du gribe egne, men også andre ”bolde i luften” og stadig smile – så er det måske lige DIG, vi søger som souschef til vores Fritidsordning i Tasiilaq.

Skolefritidsordningen er et pædagogisk udviklende tilbud for børn i indskolingen (1. – 3. klasse). Tilbuddet har til formål at udvikle børnenes almene-, sociale-, kognitive- og motoriske kompetencer gennem tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, med udgangspunkt i den pædagogiske årsplan. Skolefritidsordningens arbejde faciliteres i tæt samarbejde med skolen, for dels at kunne følge op på de pædagogiske udviklingsområder og dels for at sikre en sammenhængende hverdag for børnene.

Skolefritidsordningen er åben alle hverdage fra 7.00 – 17.00, også i skoleferierne. 

Fritidsklubben i Tasiilaq er en del at Aamarngaar´s ansvarsområde, som børn på 6-13 og unge på 14 – 21 kan komme til klubben i deres fritid.

Fritidsklubbens åbningstider deles i to dele, så der i alle dage har åbningstid for børnene kl.17.00 – 19.00. Og til det unge er åbningstiden 19.30 – 23.00, dog har klubben åben til 24:00 om lørdagen. Om søndagen er der åben for børnene fra 13:00 til 17:00 og for de unge 19:00 – 23:00.

Vi lægger stor vægt på det gode børneliv der sætter faglighed, omsorg og nærvær højest, for at skabe den bedste hverdag og udvikling for børn.

Vi lægger vægt på at du har kendskab til- og forståelse for de sociale forhold der gør sig gældende i Tasiilaq, og at du evner at målrette din pædagogiske praksis efter dette. I det daglige pædagogiske arbejde vil du opleve eller erhverve dig viden omkring ting eller hændelser der kan være grænseoverskridende. Vi forventer derfor at du er psykisk robust, kan vise overskud og træde tydeligt i karakter, også i svære situationer. Vi forventer ligeledes at du er bekendt og fortrolig med din skærpede underretningspligt.

Fritidsklubbens formål er at der skal være fritidstilbud til børn og unge. Fritidsklubbens bruger er en del af styregruppen i klubben. Så klubrådet er med til at planlægge hvilken aktiviteter og andre planer der skal være i klubben.

Aktiviteter med mere pædagogisk indhold arrangeres med klubrådet, såsom musikarrangementer, samspil eller personligudviklings arrangementer. Og klubben bruger tit folk udefra til nogle af arrangementerne.

Vi forventer/ønsker at vores nye socialhjælper:

∙ Har erfaring med ledelse og gerne fra dagtilbudsområdet.

∙ Brænder for pædagogisk ledelse.

∙ Er tydelig og synlig, og samtidig brænder for teamsamarbejde og faglig udvikling.

∙ Introducere nye pædagogiske arbejdsmetoder og videreformidle det til personale og forældre.

∙ Går foran og inspirerer at introducere nye pædagogiske arbejdsmetoder sine medarbejdere fagligt.

∙ Er lyttende og anerkendende.

∙ Har gode samarbejdsevner og kan bevare overblikket.

∙ Sikre en forsvarlige og tryg for børn, forældre og personale.

∙ Kan indgå i pædagogisk sparring og samarbejde med andre leder i fritidsordninger.

∙ Har kendskab til betjening af IT/computer.

∙ Kan indgå i det administrative og økonomiske ledelsesarbejde.

∙ Dagligt tæt samarbejde med leder på Fritidsordningen Aamaarngaar.

∙ At være stedfortræder under lederens fravær.

Vi tilbyder:

·En arbejdsplads med medarbejdere, som er dygtige og engagerede.

∙ En spændende stilling der kræver ansvar og fleksibilitet.

∙ En mulighed for at lede det pædagogiske personale og samtidig arbejde direkte med børnene på de enkelte stuer.

∙ Et godt arbejdsmiljø med plads til humor og et godt grin.

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursus tilpasset dagtilbud og lederteam.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Tim Serritzlev, tlf. +299 36 78 27 eller e-mail: tser@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 719-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 31. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS