Fritids- og Kulturafdelingen søger en Børnekulturformidler

Fakta

Stillingstype:
Børnekulturformidler

Virksomhed:
Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist:
17. april 2024

Kontakt:
Afdelingsleder Jonas Lundsgaard Nilsson , tlf. +299 36 75 23
e-mail: jonl@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq / Børn og Skole
Fritids- og Kulturafdelingen søger en Børnekulturformidler

Er du interesseret i at bidrage til børns udvikling gennem kunst og kreativitet? Kommuneqarfik Sermersooq er på udkig efter en børnekulturformidler til vores Fritids- og Kulturafdeling.

Børnekulturformidleren har Kulturrygsækken som stillingens primære opgave, men varetager også mange forskellige opgaver indenfor bl.a. planlægning og afholdelse af kulturundervisning og events. Kulturrygsækken fokuserer på at øge antallet af samarbejdsmuligheder og samarbejdspartnere, og sikre en bredere anvendelse i folkeskolerne over hele kommunen samt i daginstitutionerne. Der er rig mulighed for at sætte sit eget aftryk på afdelingen og være med til at præge kommunens kultur- og fritidsliv i børnehøjde i en positiv retning. Fritid og Kulturs team består af 10 medarbejdere i administrationen. Afdelingen arbejder blandt andet med fritidsundervisning, tilskud til foreninger, klubber, kunstnere, kulturrygsækken, Nuuk Nordisk Kulturfestival samt andre borgerrettede events. Derudover har afdelingen underliggende institutioner som svømmehal, musikskoler, haller, forsamlingshuse, museer, skindsystuer m.fl. i hele kommunen, hvilket giver et bredt spektrum af muligheder for at engagere sig i både kultur- og fritidsaktiviteter. Stillingen er en fuldtidsstilling på gennemsnitligt 40 timer om ugen.

Du kan finde flere oplysninger om afdelingen på: https://sermersooq.gl/da/category/services/kunst-og-kultur/ og https://sermersooq.gl/da/category/borger/fritid/ ligesom du kan læse om kulturrygsækken på https://kulturrygsaekken.gl/

Stillingens indhold:

Vi søger en dygtig børnekulturformidler til at indgå i Fritids- og Kulturafdelingen samt varetage en række opgaver herunder:

∙Projektleder af Kulturrygsækken

∙Udvikling af Kulturrygsækken fx styrke indsatsen omkring daginstitutioner

∙Udvikling af projekter indenfor fritid og kultur med fokus på børn og unge

∙Børn og ungefokus i afdelingens øvrige events og projekter

∙Tage aktiv del i udviklingen af kulturelle aktiviteter i alle kommunens byer - især for børn og unge

∙Ad-hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Fritids- og kulturafdelingens øvrige medarbejdere samt samarbejdspartnere indenfor kommunens kulturelle liv.

Forventninger til ansøgere:

∙Relevant kulturfaglig uddannelsesbaggrund, evt. også inden for uddannelsessektoren

∙Erfaring indenfor projektarbejde og udviklingsopgaver

∙Evner at gøre ideer til handlinger

∙Er god til at kommunikere og samarbejde med forskellige samarbejdspartnere på tværs af faggrænser og afdelinger

Vi lægger desuden vægt på at du:

∙Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

∙Kan arbejde målrettet og med mange bolde i luften

∙Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

∙Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

∙Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

∙Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

∙Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

∙er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

Vi tilbyder:

Et spændende og udfordrende job med muligheder for selv at præge sine arbejdsopgaver samt at få et stort ansvar. Vi lægger vægt på godt kollegaskab med god plads til initiativ og kreativitet.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Jonas Lundsgaard Nilsson , tlf. +299 36 75 23 eller e-mail: jonl@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget disse. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffe- og børneattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig

Der er ikke bolig til stillingen. 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 312-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 17. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS