Forsker/dataforsker inden for kortlægning af nye polare kulstofområder (Blue Carbon)

Fakta

Stillingstype: Forsker/data scientist

Virksomhed: Pinngortitaleriffik

Ansøgningsfrist: 17. juli

Kontakt: Nadescha Zwerschke via e-mail nazw@natur.gl

Grønlands Klimaforskningscenter ved Grønlands Naturinstitut søger en forsker/data scientist til en 24 måneders projektstilling med det formål at kortlægge eksisterende og nye kystnære kulstofområder (Blue Carbon) i Arktis og Antarktis.

Projekt er forankret i POMP-projektet (https://pomp-project.eu/), et stort tværfagligt projekt finansieret af EU-Horizon, der undersøger det voksende potentiale for polare havområder til at afbøde klimaændringer.

Indtil videre har blue carbon-forskning primært fokuseret på tempererede og kystnære områder, men der er en voksende global erkendelse af, at tilbagetrækning af havis ved polerne kan føre til forekomsten af særligt værdifulde habitater langs kysterne og åbent hav, som hermed kan optage yderligere CO2 fra atmosfæren. Dette kan betyde, at disse områder er særligt vigtige for afbødningen af klimaændringer. I øjeblikket mangler der viden om placeringen af blue carbon områder, omfanget og kulstoflagringspotentialet for eksisterende habitater i polarområderne samt viden om, hvor disse habitater vil opstå i fremtiden. Dette projekt vil bruge remote sensing satellitbilleder med eksisterende in-situ data langs kystnære polare habitater for at kortlægge eksisterende blue carbon habitater såsom fjorde, makroalgeskove, saltmarskområder og ålegræsområder. Hvor det er muligt, vil dynamikken i disse habitater blive fulgt over tid, og der vil blive foretaget forudsigelser om forekomsten af nye kulstofhabitater. Hvis ønsket, vil kandidaten have mulighed for at udføre feltarbejde og deltage i forskningsekspeditioner omkring Grønland.

Kandidaten vil være baseret i Nuuk, Grønland. Projektet involverer en lang række internationale partnere, herunder British Antarctic Survey og Norwegian Institute for Nature Research.

Vi leder efter en selvmotiveret og entusiastisk person med følgende færdigheder:

  • Have en kandidatgrad inden for databehandling.

  • Erfaring med at anvende et eller flere programmeringssprog til at konstruere behandlingsworkflow, såsom indhentning, behandling og analyse af satellitbilleder.

  • Godt kendskab til QGIS, ArcGIS eller GRASS GIS

  • Minimum 3 års erfaring med kodning i R/Python.

  • Erfaring med at arbejde med store datasæt

  • Erfaring med rumlig modellering

  • Erfaring med at udtrække data fra globale databaser

  • Viden om kulstofestimering

Stillingen er ledig fra primo 2025

Ansættelsesforhold:

Ansættelsen er fuldtids- og tidsbegrænset ansættelse på 2 år. Tiltrædelsesdatoen er primo 2025 eller jævnfør aftale. Løn - og ansættelsesvilkår er i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen vil referere til Centerleder for Grønlands Klimaforskningscenter.

Yderligere oplysninger

For yderligere information om stillingen, kontakt venligst Nadescha Zwerschke via e-mail nazw@natur.gl

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS