Fangst- og Jagtafdelingen søger 1 AC-fuldmægtig.

Fakta

Stillingstype: AC-Fuldmægtig

Virksomhed: Departementet for Fiskeri og Fangst

Ansøgningsfrist: 8. august 2024

Kontakt: Afdelingschef Amalie A. Jessen, tlf. +299 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl eller specialkonsulent Masaana Dorph, tlf. + 299 34 53 44, e-mail mado@nanoq.gl

1 AC-fuldmægtig med interesse for forvaltning af levende ressourcer søges til Fangst- og Jagtafdelingen i Departementet for Fiskeri og Fangst.

Tiltrædelsesdato: Tiltrædelse fra d. 1. september 2024 eller snarest efter aftale.

Brænder du for arktisk forvaltning af land- og havpattedyr samt fugle? Og har du lyst til bl.a. at være ansvarlig for forvaltningen af kvoterede og ikke-kvoterede fangstdyr, f.eks. isbjørn, andre arktiske land- og havpattedyr samt fugle. Forvaltning af levende ressourcer er et unikt område og er et af de vigtigste i Grønland for selvforsyning. Mange hensyn skal balanceres i forvaltningen af land- og havpattedyr samt fugle, og forvaltningen skal derfor sikre en balance og et samspil mellem udnyttelse af de levende ressourcer, bæredygtig udvikling og vidensopbygning.

Dine opgaver

Du vil indgå i Fangst- og Jagtafdelingen i Departementet for Fiskeri og Fangst. Dit primære ansvarsområde vil være forvaltning af kvoterede og ikke-kvoterede arter f.eks. isbjørne og andre arktiske land- og havpattedyr samt fugle, samt strukturering af indsamling og brug af fanger- og brugerviden i relation til forvaltning, der blandt andet indebærer:

Udvikling af forvaltning af kvoterede og ikke-kvoterede arter og udarbejdelse og varetagelse af forvaltningsplaner i tæt samarbejde med relevante kommuner og de øvrige ansatte i afdelingen, inkl. sikring af fremdrift på forvaltningstiltag og igangsættelse og implementering af det kommende års fokusområder.

Færdiggørelse af igangværende opdatering af bekendtgørelser om beskyttelse og fangst af kvoterede og ikke-kvoterede arter samt ny bekendtgørelse om indsamling og brug af fanger- og brugerviden.

Ud over sagsbehandling af kvoterede og ikke kvoterede arter vil dine arbejdsopgaver afhænge af den politiske dagsorden, og de vil spænde bredt inden for både forvaltning- og driftsopgaver samt udviklingsprojekter, herunder informationstiltag, øget og bedre udnyttelse af landede fangster:

 • Ansvar for og projektstyring af relevante udviklingsprojekter, herunder koordinering af fangstprojekter.
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg, indstillinger og notater.
 • Bidrage til at de politiske prioriteringer og mål bliver gennemført.
 • Besvarelse af høringer inden for afdelingens ressort.
 • Generel forvaltning af fangst- og jagtloven og tilhørende bekendtgørelser.
 • Deltage i kvalitetssikring af materiale fra afdelingen, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq.

Der er tale om en stilling med mange facetter, og vi hjælper hinanden på tværs af afdelingen. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver.

Kvalifikationer

Du brænder for forvaltning af levende ressourcer, er selvstændig og fleksibel med talent for at sætte dig ind i nye ting, holde struktur og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, motiveres af udfordringer, er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang. Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at følge opgaver til dørs og fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen. Da kvalitetssikring af skriftligt arbejde og kontakt med bl.a. kommuner er vigtige aspekter af arbejdsopgaverne, er det påkrævet, at du er diplomatisk, serviceminded og har gode formulerings- og kommunikationsevner.

Vi forventer desuden, at du:

 • har en videregående akademisk uddannelse
 • har flair for databehandling
 • har forståelse for og erfaring med politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling, eller lavet en bachelor- eller kandidatopgave derom,
 • kan lide at skrive notater, oplæg og lignende – ofte inden for korte tidsfrister
 • har gode formuleringsevner og skriftligt flair
 • har gode sprogkompetencer – gerne grønlandsk, dansk og engelsk
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage initiativ
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver
 • trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • arbejder struktureret og er god til at sikre overholdelse af frister
 • er god til at skabe resultater
 • har en positiv indstilling og godt humør
 • kan samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder
 • har forståelse for at arbejde på en flerkulturel arbejdsplads
 • har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur

Hvem er vi?

Departementet består af ca. 45 medarbejdere, der er fordelt på 7 afdelinger: Ministersekretariatet, Afdelingen for Administration, Økonomi og Personale, Afdelingen for Fiskeri, Afdelingen for Fangst og Jagt, som har 8 medarbejdere, Afdeling for Juridisk og Økonomisk Planlægning. Departementet består også af Veterinær- og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) samt Grønlands Fiskerilicenskontrol, som er underliggende enhed til departementet med regionskontorer på kysten.

Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt. I det daglige arbejder vi i Departementet ud fra et fælles værdigrundlag, baseret på:

 • Professionalisme
 • Samarbejde
 • Imødekommende & servicemindede
 • Faglighed.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Amalie A. Jessen, tlf. +299 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl eller specialkonsulent Masaana Dorph, tlf. + 299 34 53 44, e-mail mado@nanoq.gl

Ansøgningsfrist: 8. aug. 2024

Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS