Er du vores nye projektleder/projektmedarbejder til det nyoprettede projektsekretariat i Departementet for Sundhed?

Fakta

Stillingstype: Akademisk projektleder/projektmedarbejder

Virksomhed: Dep. For Sundhed

Ansøgningsfrist: 20. juni

Kontakt: Martin Hønge Olsen på tlf. +299 345527 eller e-mail: mhol@nanoq.gl

Sundhedsområdet står i disse år højt på dagsordenen, og nu har du mulighed for at bidrage til udviklingen. Departementet for Sundhed har oprettet et nyt projektsekretariat, som skal arbejde med projektledelse og styring af indsatserne i det nye sundhedsforlig samt Sundhedskommissionens anbefalinger. Hvis du er interesseret i et arbejde, hvor du kan sætte dit eget præg og samtidig gøre en forskel for at løfte sundhedssektoren, så bør du læse videre.

Departementet for Sundheds nye projektsekretariat søger en akademisk projektleder/projektmedarbejder

Departementet for Sundhed i Grønlands Selvstyre søger en handlekraftig og skrivestærk akademisk projektleder eller projektmedarbejder, som har mod på at løse nogle af de mange arbejdsopgaver forbundet med indsatserne i Sundhedsforliget fra november 2023 samt Sundhedskommissionens anbefalinger fra maj 2023.

Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode indtil 31. december 2027, men med mulighed for forlængelse.

Dine arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver vil være at sikre en koordineret styring og implementering af en række indsatser i sundhedsforliget samt Sundhedskommissionens anbefalinger. Du vil komme helt ind i departementets maskinrum, hvor du får mulighed for målrettet at forbedre rammerne for sundhedssektoren gennem nye udviklingsprojekter.

Et par af de større projekter handler om at udvikle rammerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i Det Grønlandske Sundhedsvæsen samt udvikling af kræftpakker.

Som projektleder/projektmedarbejder skal du i særlig grad have fokus på:

 • At varetage den samlede projektstyring af et større projekt, eks. udviklingen af rammerne for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft i sundhedsvæsenet.

 • At håndtere den overordnede varetagelse af diverse andre projekter og opgaver på tværs af relevante ressortområder samt det politiske niveau.

 • At være strukturet, opsøgende og proaktiv ift. at opstarte, drive og afslutte projekter.

 • At kunne uddelegere og følge op på opgaver inden for og uden for organisationen.

 • At kunne afrapportere status og resultater skriftligt til forskellige målgrupper på en tydelig og letforståelig måde.

Projektsekretariatet er nyopstartet, og der vil derfor være mulighed for at få indflydelse på udvælgelsen af egne projekter og opgaver.

Du kan læse Sundhedsforliget 2023 ved at klikke her (https://naalakkersuisut.gl/Nyheder/2023/11/1311_Sundhedsforlig?sc_lang=da), og Sundhedskommissionens betænkning ved at klikke her (https://naalakkersuisut.gl/Nyheder/2023/05/2405_sundhedskommissionen?sc_lang=da).

Dine kvalifikationer

Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse på minimum kandidatniveau. Erfaring med projektledelse eller projektbaseret arbejde er en fordel. Desuden forventer vi, at du har en god forståelse af sundhedsområdet samt erfaring med arbejdet i en politisk organisation, herunder forståelse for processer i det offentlige system.

Derudover forventer vi, at du:

 • Har flair for koordination og styring af projekter.

 • Har gode kommunikationskundskaber, mundtlige såvel som skriftlige.

 • Kan udarbejde kortfattede og klare notater såvel som længere og strukturerede dokumenter.

 • At du har vilje til at gøre en forskel på sundhedsområdet, som nyder stor politisk bevågenhed.

 • Arbejder struktureret, er grundig og kvalitetsbevidst, og er god til at overholde frister.

 • Har kendskab til det grønlandske samfund.

 • Gerne tresproget – grønlandsk, dansk og engelsk.

 • Har en løsningsorienteret tilgang til dine arbejdsopgaver.

 • Har en positiv og konstruktiv tilgang til at arbejde på tværs af sektorer og organisationer.

 • Trives i en travl hverdag med skiftende arbejdsopgaver.

 • Ønsker at lære nyt.

Hvis din erfaring på området er begrænset, kan der forventes en stejl læringskurve. Nyuddannede er meget velkomne til at søge.

Ansættelse sker som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af kvalifikationer.

Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til programchef Martin Hønge Olsen på tlf. +299 345527 eller e-mail: mhol@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer/referenceliste skal sendes via nedenstående link senest den 20. juni 2024.

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Powered by Labrador CMS