Elevhjemmet i Tasiilaq søger en socialmedhjælper 

Fakta

Stillingstype: Socialmedhjælper 

Virksomhed: Elevhjemmet i Tasiilaq

Ansøgningsfrist: 4. juli

Kontakt: Karen Knudsen Bianco, tlf. +299 36 78 28 eller e-mail: kknu@sermersooq.gl

Elevhjem i Tasiilaq er et hjem med plads til 32 elever fra 9. – 10. klasse – for elever der kommer fra nærliggende bygder Sermiligaaq, Isortoq, Tiniteqilaaq, Kuummiut og Kulusuk. Der er en leder, en souchef og 12 medarbejdere.

Jobprofil:

Vi forventer at:

∙ Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til elever.

∙ Du vil møde elever og medarbejdere med en anerkendende tilgang.

∙ Du er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.

∙ Du er faglig bevidst og gerne med erfaring fra døgninstitutioner.

∙ Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte elever.

∙ Du ligger rigtig stor vægt på forældrene, den øvrige familie og skolen som de vigtigste samarbejdspartnere omkring eleven og den unge.

∙ Du kan gå forrest i både indendørs og udendørs aktiviteter og lytte til og rumme de unge, når det er det der er brug for.

∙ Du er loyal overfor ledelsen.

∙ Du deltager i det pædagogiske udviklingsarbejde på elevhjemmet og medinddrager dine kollegaer.

∙ Du skal også være god til at lytte til dine kollegaer og samtidig kunne give udtryk for hvad du selv mener.

∙ Du skal rumme disse: Respekt, omsorg, samarbejde og tillid

Det vil være dejligt hvis du:

∙ Har lyst til at være med til at komme med dine ideer..

∙ Har et værdisæt der indeholder: Tryghed, nærvær, respekt, samarbejde, udfordringer og udvikling.

∙ Vil være med til at opkvalificere det ufaglærte personale.

∙ Dejligt hvis du har andre kompetencer, noget du vil dele med os andre.

∙ Har særlige ressourcer indenfor musik, sang eller andre kreative områder.

∙ Har kørekort, men det er ikke et krav.

Vi kan så til gengæld tilbyde:

∙ En leder der brænder for hjemmet og eleverne og som vil skabe nogle rigtig gode rammer, med liv og udvikling for både elever, medarbejdere og forældre.

∙ Hvor vi er bevidste om at vi er ansat som medarbejdere af Kommuneqarfik Sermersooq for at varetage opgaven der hedder at give et pædagogisk udviklende og støttende døgntilbud til alle elever og samarbejde med barnets forsørgere herom.

∙ Hyggelige og hjemlige lokaler.

∙ Masser af energi, gåpåmod og positive tanker.

∙ Kurser, formidling og en masse andet.

∙ Skiftende arbejdstider, morgenvagt, eftermiddagsvagt samt nattevagt.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Karen Knudsen Bianco, tlf. +299 36 78 28 eller e-mail: kknu@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 598-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 4. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS