Elev søges

Fakta

Stillingstype: Elev

Virksomhed:Grønlands selvstyre

Ansøgningsfrist:3. juni 2024 12:00

Kontakt:Ane Louisa Stick Johnsen+299 34 64 62

TNI praktikant søges med start august 2024

Har du lyst til en praktikplads på en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at udvikle dig indenfor det løn administrative område? 

Om stillingen:

Din praktikperiode vil foregå i Lønservice i Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA), som er en del af Grønlands Selvstyre. Lønservice har 11 ansatte og en kontorchef. Vi arbejder i teams og samtidig samarbejder vi på tværs af organisationen bl.a. med Personale og Jura.

I vores afdeling vil du kunne lære alle aspekter af lønservice, som f.eks.:

  • Behandle og afvikle lønudbetalinger

  • Behandle forskellige henvendelser

Da Lønservice er en del af Grønlands Selvstyre servicerer vi i første omgang ledere men også en række eksterne kunder. Som praktikant vil du være med til at behandler og afvikle lønudbetalinger og du vil i løbet af din praktik få bred indsigt i lønområdet.

Du vil under din praktik være tilknyttet en praktikansvarlig, der vil kunne hjælpe dig med at udarbejde din praktikplan, give dig faglig sparring og sikre, at du får det bedst mulige udbytte af din praktik.

Lønservice er en del af Økonomi- og Personalestyrelsen, som er en serviceenhed med mange funktioner, der varetager drift og udvikling af en lang række opgaver i Selvstyrets Centraladministration

Om dig

Vi forventer, at du er serviceminded og motiveret for at lære og udvikle dig.

Faglige kvalifikationer:

- Har gode IT-kundskaber

- Gode sproglige færdigheder

Personlige kompetencer:

- Har en god selvdisciplin

- Er omhyggelig i sit arbejde og formår at overholde tidsfrister

- Har evnen til at kommunikere på et professionelt og sagligt grundlag

- Er venlig og imødekommende

- Kan arbejde selvstændigt og i teams

- Gode samarbejdsevner

 

Som praktikant i Økonomi- og Personalestyrelsen

Praktikanter i Grønlands Selvstyre samles på tværs af departementer og styrelser minimum to gange om året. Du vil her have mulighed for at møde andre praktikanter og tage selvvalgte faglige emner op til diskussion. Grønlands Selvstyres Centraladministration har rammerne til at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø, som giver dig en god uddannelse og et stærkt fundament for fremtiden.

  

Praktiske forhold:

Arbejdstiden er 40 timer om ugen

Lønnen fastsættes efter den gældende overenskomst. Der anvises ikke personalebolig til stillingen.

 

Yderligere oplysninger:

Vil du vide mere om praktikpladsen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Ane Louisa Stick-Johnsen på mail: alst@nanoq.gl

 

Ønsker du yderligere information om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl

 

Ansøgning:

Ansøgningsfriten er d. 3. juni 2024

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23 og 24.

 

ASAs grundlag er at “ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udvikling af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere.” Det betyder at ASA har klare mål for alle kerneopgaver, at ASA prioriterer kompetenceudvikling samt at ASA effektiviserer den offentlige sektor.

ASAs 3 værdier er:

  • Ansvar - Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder

  • Samarbejde - Vi samarbejder positivt med vores kollegaer og kunder

  • Omsorg - Vi er hjælpsomme og passer på hinanden

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på

http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS