El-installatør søges til Teknisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital

Fakta

Stillingstype:

El-installatør

Virksomhed:

Det grønlandske sundhedsvæsen

Ansøgningsfrist:

12. april 2024

Kontakt:

stabschef for Bygning og Teknik Giulia Nielsen på tlf. (+299) 48 57 01 eller på e-mail: giul@peqqik.gl

Vi søger en El-installatør, der vil være autorisationsbærende for elinstallationerne på Dronning Ingrids Hospital.

Vi søger dig, der har lyst til at være med til at videreudvikle og forbedre Det Grønlandske Sundhedsvæsens fysiske ramme herunder elinstallationerne og synes, at det er spændende at være med til at opbygge og vedligeholde et KLS.

Teknisk afdeling er en del af Bygninger & Teknik. Bygninger & Teknik er en afdeling på samlet 18 medarbejdere fordelt på 3 teams; Teknik, Medico og Bygninger. De 3 teams ledes af 3 sideordnede ledere, der refererer til Stabschefen for Bygninger & Teknik.

Bygninger & Teknik har lige nu ansvaret for energistyring, tekniske installationer, indvendigt og udvendigt vedligehold af alle Sundhedsvæsnets bygninger og yder Medicoteknisk bistand og rådgivning på Dronning Ingrids hospital og til de lokale serviceledelser langs kysten.

Den samlede opgaveportefølje i Bygninger & Teknik:

 • Ind- og udvendigt vedligeholdelse
 • Tekniske installationer
 • Medico udstyr herunder indkøb
 • Ambulanceflådestyring

Teknisk afdeling arbejder med udvikling, tilpasning og vedligeholdelse af Sundhedsvæsnets tekniske anlæg. Vi sikrer, at de tekniske anlæg fungerer og lever op til lovmæssige krav, forskrifter og myndighedsgodkendelse.Indenfor drift beskæftiger afdelingen sig med drift og vedligehold af tekniske installationer. Herunder også udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og budgetter for vedligehold.

Dine ansvarsområder vil blive driften af elinstallationerne, afprøvning og kontrol af installationerne og opbygning af et KLS. Du vil få ansvaret for den daglige kontakt med elektrikeren, som er ekstern og sikre koordinering og planlægning af opgaver og projekter.

Ligeledes vil du blive projektleder på kommende eltavle udskiftningsprojekter og øvrige projekter relateret til elinstallationerne.

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at arbejde på en arbejdsplads, hvor vi gør en forskel for landets befolkning.
 • En arbejdsplads hvor vi er stolte af den forskel, vi er med til at gøre.
 • En mulighed for at være projektleder.
 • En hverdag der er alsidig, afvekslende og hvor du vil komme til at arbejde selvstændigt.

Vi søger dig, der:

 • Har en relevant teknisk uddannelse og er bærer af en autorisation som elinstallatør.
 • Har 5-10 års erfaring fra en lignende stilling, dvs. erfaring med vedligehold af tekniske anlæg i store komplekse bygninger og gerne erfaring fra et hospital.
 • Har solidt kendskab til opbygning af KLS.
 • Har gode relationelle kompetencer. Det er gennem samarbejdet, at de gode løsninger findes.
 • Har forhandlingsevner, der fremmer at flest mulige interesser bliver tilgodeset og at alle går fra bordet som vindere. 
 • Har evne til at eksekvere komplekse projekter i samarbejde med mange interessenter.
 • Kan sikre prioritering og effektiv opgaveløsning.

Om os:

 • Vi er en driftsorganisation, der er til for at servicere de andre dele af Sundhedsvæsenet.
 • Vi er dem alle ringer til, når de ikke ved, hvordan de skal få løst et problem, for det ved vi som regel.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: d. 1. juni 2024

Ansøgningsfrist: d. 12. april 2024

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved stabschef for Bygning og Teknik Giulia Nielsen på tlf. (+299) 48 57 01 eller på e-mail: giul@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 11. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS