Dommerfuldmægtig ved Grønlands Landsret som forberedelse til konstitution i en dansk landsret.

Fakta

Stillingstype:
Jurist

Virksomhed:
Domstole

Ansøgningsfrist:
22. april 2024 kl 12.00 (dansk tid)

Kontakt:
Kirsten Thomassen
+299 36 39 00

En stilling som dommerfuldmægtig ved Grønlands Landsret er ledig til besættelse efter nærmere aftale. Stillingen er for dig, der overvejer at søge konstitutionsforløb i enten Østre eller Vestre Landsret inden for de næste 2 til 3 år, og som inden dette forløb gerne vil have erfaring med retsarbejde i en landsret.

Dommerfuldmægtigen får mulighed for at skrive udkast til tilkendegivelser, domme og beslutninger og kan fungere som retsformand i mindre ankesager. Du får lov til at forberede og afgøre kæremål og til at skrive indstillinger i henviste 1. instanssager. Du får desuden mulighed for at deltage i landsrettens rejseakti­vitet på kysten.

Grønlands Landsret har en særlig funktion i det grønlandske samfund, og vi løser en række juridiske opgaver som adskiller sig fra de opgaver, der varetages af retterne i Danmark. Du vil som dommerfuldmægtig ved landsretten få en unik mulighed for at beskæftige dig med Erstatningsnævn, voldgifter og Dommerråd mv. Derudover er der opgaver, der er sædvanlige for en landsret, herunder sager vedrørende domsmænd, udvikling af standardtekster, kommunikationsopgaver, anmodning om aktindsigt, igangværende udvalgsarbejde og varetagelse af besøg fra udlandet.

Du bliver en del af et godt fagligt miljø med to erfarne domstolsjurister, der fast arbejder ved Grønlands Landsret. Derudover er der et tæt samarbejde med danske landsdommere, der på skift er en del af behandlingen af flerdommersager ved Grønlands Landsret.

Der er god mulighed for selvstændigt at tilrettelægge arbejdet og en god flekstidsordning. Du vil få gode faglige udviklingsmuligheder, der er værdifulde for en fortsat karriere ved domstolene, herunder som konstitueret landsdommer i Danmark, eller ved andre juridiske arbejdspladser.

Stillingen er interessant for dig, hvis du ønsker en karriere ved domstolene, og har solid erfaring med retsarbejde som for eksempel dommerfuldmægtig, ansat ved anklagemyndigheden eller advokat og er nysgerrig efter at få indsigt i, hvordan vigtige og vanskelige sager overvejes og afgøres.

Vi forventer, at du har særdeles gode teoretiske kvalifikationer, kan arbejde selvstændigt, har gennemslagskraft, og naturligt udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre. Det er også vigtigt, at du har gode kommunikationsevner både skriftligt og mundtligt, og er interesseret i samfundsforhold generelt. Hvis du har kendskab til grønlandsk kultur og grønlandske forhold vil det være en fordel.

Grønlands Landsret, der er placeret i Nuuk, består af landsdommeren, en souschef, et sekretariat med 5 medarbejdere, en kommunikations- og IT-afdeling på 2 medarbejdere, samt forventeligt en grønlandsk jurastuderende. Vi har et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangsform, hvor vi samarbejder på tværs af personalegrupperne.

Du kan læser mere om Grønlands Domstole her. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til landsdommer Kirsten Thomassen, på telefon +299 36 39 00 (husk, der er en tidsforskel på 3 timer mellem Danmark og Grønland), eller chefkonsulent Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på telefon +45 51 73 21 64.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og Djøf for jurister og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland.

Til stillingen er knyttet et rådighedstillæg, et funktionstillæg samt et eller flere kvalifikationstillæg afhængig af kvalifikationer og tidligere erfaringer.

Vi har mulighed for at stille en bolig (lejlighed) til rådighed efter de til enhver tid gældende regler. Der vil efter omstændighederne også være plads til en eventuel familie.

Overenskomsten regulerer mulighederne for til- og fratrædelsesfrirejse, frirejser under tjenesten samt bohaveflytning. Domstolsstyrelsen vil endvidere være indstillet på at indgå aftale om særlige vilkår for ansættelsen efter bilag 2 til overenskomsten.

Ansøgning

Stillingen søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.

Du skal vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.

Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 22. april 2024, kl. 12.00 (dansk tid).

Vi forventer at afholde samtaler med udvalgte ansøgere den 29. april 2024. Samtalerne foregår som udgangspunkt i København alternativt digitalt.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv. 

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Ungdomskriminalitetsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Søg stillingen

Powered by Labrador CMS