Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en Afdelingschef

Fakta

Stillingstype:
Afdelingschef

Virksomhed:
Naalakkersuisut

Ansøgningsfrist:
15. april 2024

Kontakt:
Embla Kristjánsdóttir
+299 34 54 36

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en afdelingschef til Renoveringssekretariatet med erfaring inden for personaleledelse, projektledelse, offentlig administration, økonomistyring og afdelingens fagområder. 

Tiltrædelsesdato snarest muligt. 

Om stillingen 

Renoveringssekretariatet er en af 4 afdelinger i Departementet for Boliger og Infrastruktur. Renovering og vedligehold af Selvstyrets bygninger, herunder boligområdet, har stor samfundsmæssige betydning og stor politisk bevågenhed. Afdelingen varetager opgaverne for nogle af departementerne, med hvem der indgås aftaler omkring varetagelsen af opgaver m.m. Departementerne er opgavestillere og stiller bevillinger til rådighed og prioriterer udførelse af opgaverne ud fra en sektorplan, hvis en sådan er udarbejdet. Dertil skal der inden for boligområdet være en tæt dialog med INI A/S og i nogle tilfælde også lejerne. Opgaveporteføljen dækker hele landet. 

Afdelingen består på nuværende tidspunkt af 1 afdelingschef, 1 kontorchef og 5 medarbejdere. 

Der samarbejdes i særdeleshed med Departementets anlægsafdeling, men også med resten af departementet, der spænder over infrastruktur, boliger, byggeri mm. 

Som Afdelingschef for Renoveringssekretariatet skal du sikre en god dialog mellem afdelingens medarbejdere og departementerne, som er opgavestillere. Departementerne har ikke teknisk og faglig indsigt i vedligehold og renovering, hvorfor det kræver, at Renoveringssekretariatet kan formidle fagområdet til lægfolk og bistå med hjælp til den overordnede prioritering af områderne og give det rette fundament som beslutningsgrundlag for prioritering af opgaverne. Dertil kan det også være nødvendigt at indtænke dialog og kommunikation med brugere og lejere ind de enkelte projekter. 

Selvstyret står over for store renoveringsindsatser inden for flere områder. Derfor er det nødvendigt med en analytisk tilgang til løsning af opgaverne, og have godt lokalkendskab til branchen i de forskellige bosteder, så der sikres en jævn udnyttelse af håndværkerstanden og tage hensyn til sæsoner. Det kræver en evne til at tænke på tværs af opgaveportefølje, have blik for innovative løsninger, og kunne udnytte standard projekter til gavn for opgaveløsningen, både for afdelingen såvel som for de udførende entreprenører og håndværkere. Det kræver blandt andet et godt fagligt kendskab til udbudsformer, regelsæt m.m. inden for branchen. Et godt samarbejde og dialog med Departementets Anlægsafdeling er også vigtigt. Anlægsafdelingen varetager blandt andet bygherrerollen for Selvstyret ved nybyggeri og udsteder koncepter for varetagelsen af bygherrefunktionen i selvstyret. Dertil er koordinering af opgaver i de enkelte bosteder nødvendig for at skabe en jævn byggetakt.

Selvstyret har vedtaget et ledelsesgrundlag. Det forventes af ledere i Selvstyret, uanset ledelseserfaring, deltager på kurser i ledelsesgrundlaget. Der gennemføres løbende ledelsesevalueringer af selvstyrets ledere på alle niveauer. 

Vi forventer, at du har:

 • Dokumenteret ledelseserfaring
 • Relevant teknisk uddannelse, en analytisk tilgang og er faglig velorienteret
 • Gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt
 • Evner at formidle i et klart sprog og har gennemslagskraft
 • Indsigt og erfaring i økonomistyring og kan sikre de nødvendige tiltag i afdelingen for at projekterne kan gennemføres inden for projektbevillingen
 • Viden inden for eller praktisk erfaring med renovering- og vedligeholdelsesopgaver
 • Erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation
 • En resultatorienteret tilgang
 • Godt kendskab til og indsigt i branchen

og at du har følgende personlige kvalifikationer:

 • Kan lede en lille organisation med en normering på 9 medarbejdere
 • Kan motivere, har godt humør og
 • lægger vægt på et godt samarbejdsklima med medarbejderne
 • et højt fagligt fundament for løsning af såvel ledelsesmæssige som faglige opgaver

Vil du vide mere? 

Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Ruth Lindhardt på telefon 34 54 53 eller e-mail rli@nanoq.gl. 

Ansættelsesvilkår 

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR38. 

Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 59.906 og årligt Kr. 682.930. 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår. 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt. 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig 

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning

Powered by Labrador CMS