Dagtilbudsafdelingen i Forvaltning for Børn og Skole

Fakta

Stillingstype: Fuldmægtig

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 9. juli 2024

Kontakt: Afdelingsleder Lida Lysgaard Jonathansen, tlf. +299 36 73 28 eller e-mail: llys@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret fuldmægtig til Dagtilbudsafdelingen i Forvaltning for Børn og Skole til ansættelse den 1. august 2024 eller efter nærmere aftale. 

Forvaltning for Børn og Skole varetager hele dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet og har missionen at skabe de bedst mulige rammer for alle børn i Kommuneqarfik Sermersooq, hvorigennem de kan opnå læring, udvikling og trivsel, så de får grundlaget til at skabe sig et meningsfyldt liv. Vil du være med til det, så er du måske vores kommende kollega.

Dagtilbudsafdelingen er normeret med 1 fagchef, 3 pædagogiske konsulenter, 1 afdelingsleder og 4 fuldmægtige. Afdelingslederen vil være den fuldmægtiges nærmeste leder. Dagtilbudsafdelingen varetager blandt andet visitering af børn til dagtilbud, AKO, FRO og skoler.

Afdelingen arbejder hele tiden med at optimere og videreudvikle de processer og arbejdsgange, der er i afdelingen, så borgerne og kollegaer rundt om i kommunen kan opleve en nem og strømlinet arbejdsgang. Det forventes, at vores kommende kollega tager del i arbejdet med at gøre afdelingen endnu bedre med samme engagement og positivitet som de nuværende medarbejdere.

Stillingen kræver meget kontakt til kunder, både telefonisk, mail og pr. brev - både på grønlandsk, dansk og til tider engelsk. Henvendelser og forespørgsler til Dagtilbudsafdelingen, der ikke kræver sagsbehandling, håndteres af kommunens Borgerservice.

Forvaltningen lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, der kræver positiv adfærd, kommunikation, ansvarlighed og samarbejde.

Dine opgaver vil primært blive:

∙Visitering af børn til dagpasningstilbud i Kommuneqarfik Sermersooq, herunder akutte ansøgninger

∙Skoleindskrivning af gæsteelever/tilflyttere samt kommende 1. klasser

∙Oprettelse, ajourføring og revision af ventelisten til et dagpasningstilbud

∙Ind- og udmeldelse af dagpasningstilbud

∙Yde service overfor forældre til børn på venteliste og indmeldte børn i daginstitutioner

∙Beregning og opkrævning af takster samt påligning, herunder ændring af takster i forbindelse med ændringer i indkomst m.m.

∙Andet forefaldende kontorarbejde.

Kvalifikationer/forventninger:

∙Har kontoruddannelse eller tilsvarende.

∙Gerne erfaring med tidligere lignende opgaver

∙Evner at indgå i konstruktiv og positiv dialog med målgruppe og kolleger

Vi lægger desuden vægt på at du:

∙Har gode kommunikations- og samarbejdsevner, herunder gode sproglige kompetencer

∙Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

∙Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

∙Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

∙Er udadvendt og imødekommende

∙Stabil, selvstændig og serviceminded

∙Dobbeltsproget i skrift og tale er en fordel, men ikke et krav. Til ”mindre” tolkeopgaver

∙Vær i stand til at udvikle sit arbejdsområde m.h.t. service og arbejdsredskaber

Vi tilbyder:

Et spændende, udfordrende, varieret og travlt arbejde med mulighed for at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima.Der er muligheder med deltagelse i relevante kurser.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Lida Lysgaard Jonathansen, tlf. +299 36 73 28 eller e-mail: llys@sermersooq.gl

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 637-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 9. juli 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS