Daglig Koordinator ved Arctic DTU i Sisimiut, Grønland

Fakta

Stillingstype:

Daglig Koordinator

Virksomhed:

Arctic DTU

Ansøgningsfrist:

5. april

Kontakt:

Susanne Hanson, på +45 9351 1002 eller mail suha@dtu.dk 

Trives du med en travl hverdag med mange forskellige opgaver og kontakt til mange forskellige mennesker så er den her stilling måske noget for dig. Da vores nuværende daglige koordinator skal starte på en Ph.d. slår vi en spændende og sjælden stilling op, som daglig koordinator ved Arctic DTU Sisimiut.

Arctic DTU er et center som blandt andet leder, driver og udvikler Arctic DTU Campus Sisimiut og Arctic DTU Forskningsstation i Sisimiut. Stillingen som daglig koordinator er knyttet til både campus og forskningsstationen i Sisimiut.

Vi har små 100 danske, grønlandske og internationale studerende igennem campus om året. Derudover har vi undervisere og forskere som flyver ud og ind med varierende længde ophold ved campus eller forskningsstationen. Der er tilknyttet fastboende akademisk personale og en koordinerende sekretær til Arctic DTU Sisimiut, som vil blive dine nærmeste kolleger i dagligdagen. Derudover vil du på daglig basis arbejde tæt sammen med centerchefen for Arctic DTU og centerets øvrige personale ved DTUs campus i Lyngby, Danmark.

JobbetDine arbejdsopgaver løses i tæt kontakt med den koordinerende sekretær ved Arctic DTU Sisimiut samt Arctic DTUs centerchef og kolleger ved DTU Lyngby.

  • Sammen med den koordinerende sekretær, er du ansvarlig for den daglige koordination og planlægning, i forbindelse med undervisernes og forskernes ophold ved campus og forskningsstationen
  • Sammen med den koordinerende sekretær, supporterer I studerende med praktiske foranstaltninger ved studiestart og endt ophold i Sisimiut
  • Du vil have en central rolle i det tætte samarbejde vi har med de lokale aktører i Grønland, især KTI, kollegieadministrationen og Qeqqata kommunia mf.
  • Du vil bidrage til og understøtte udviklingen af Arctic DTU Sisimiut 
  • Du vil bidrage til og understøtte udvikling af Arctic DTU Forsknings Station, herunder medvirke til det pan-arktiske samarbejde med EU- INTERACT / INPA omkring de arktiske forskningsstationer
  • Du vil have ansvar for administration af udlån og vedligehold af vores arktisk feltudstyr 
  • Du bliver den beredskabsansvarlige ved campus og forskningsstationen med direkte reference til DTUs beredskab og Arctic DTUs centerchef, og varetager de administrative opgaver der knytter sig der til
  • Du vil understøtte forskere ved forskningsstationen der skal i felt logistisk
  • Du vil repræsentere Arctic DTU i forskellige sammenhænge typisk i Grønland, samt tage imod eksternt besøg på Arctic DTU Sisimiut
  • Du vil blive involveret i udvikling og afholdelse af outreach-tiltag og aktiviteter i Arctic DTU især i Sisimiut og Grønland

Der må forventes 2-4 rejser om året til Nuuk og internationalt. Det forventes du er flydende på dansk og engelsk, og indstillet på at følge sprogundervisning i grønlandsk hvis nødvendigt. 

Vores forventninger til dig

Det vil være en fordel hvis du kender det grønlandske forsknings- og uddannelsesmiljø, og har et eksisterende netværk på tværs af disse, men det er ikke et krav. Yderligere vil det tælle, at du har erfaring med arktisk feltarbejde, og har kendskab til de arktiske og grønlandske problemstillinger afledt af klimaforandringer og forståelse for behovet for tilpasning og grøn omstilling af det grønlandske samfund, og hvordan DTU kan understøtte dette gennem forskning, myndighedsbetjening, innovation, uddannelse. 

Det er helt centralt for stillingen, at du er opmærksom på det daglige samarbejde med dine kolleger og centerchefen i Arctic DTU, både i Sisimiut og Lyngby. Du skal kunne mestre at arbejde tæt sammen til trods for tidsforskelle og geografisk afstand. Der lægges vægt på, at du er udadvendt og har en problemløsende tilgang til små, som store udfordringer. Du skal have integritet, være god til at kommunikere og have en tillidsopbyggende natur. Du skal kunne jonglere en til tider travl hverdag, hvor du skal kunne prioritere din tid så kerneopgaverne bliver løst – både dem ved skrivebordet og de mere praktiske opgaver på og omkring campus.

Hvad tilbyder vi dig

Du vil blive en del af Arctic DTU, et center der udover at lede og udvikle Arctic DTU Sisimiut og Arctic DTU Forskningsstation, arbejder på tværs af DTU i Lyngby og Sisimiut. Vi har til opgave at repræsentere DTU på det arktiske område og geare DTUs arktiske forskning, myndighedsbetjening, innovation og uddannelser. Desuden er vores formål at skabe synergi mellem forskere og undervisere, og på tværs af institutter og centre der arbejder med det arktiske område på DTU. 

Vi tilbyder dig at arbejde i et levende miljø med en varierende hverdag med kontakt til mange forskellige mennesker. Med den rette profil, vil du have stor indflydelse på udviklingen af både campus og forskningsstationen. Der vil være stor mulighed for at udvikle stillingen og blive involveret i forskellige projekter og tiltag. Du refererer direkte til Arctic DTUs centerchef.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for magistre, ingeniører og landinspektører i statens tjeneste i Grønland (medst.dk), overenskomst for juridiske kandidater m.fl. i statens tjeneste i Grønland, OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. (HK/Stat), AC overenskomsten eller individuel kontrakt.

For at bestride stillingen skal du være bosat i Sisimiut. Arctic DTU kan være behjælpelig med at finde en lejlighed i Sisimiut hvis nødvendigt.

Ansøgning og kontakt

Vi skal modtage din online ansøgning senest den 5. april 2024. Åbn linket "Ansøg nu", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Ansættelsessamtaler forventes i sidste halvdel af april og det forventes at du tiltræder stillingen 1. juni 2024.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef i Arctic DTU, Susanne Hanson, på +45 9351 1002 eller mail suha@dtu.dk 

Læs mere om Arctic DTU på vores hjemmesiden https://arctic.dtu.dk/english

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger

DTU har en rammeaftale med Grønlands Selvstyre. Rammeaftalens formål er at sikre tilvejebringelsen af tekniske forsknings- og innovationsbaserede uddannelsesaktiviteter samt forskning, innovation og fælles campusudvikling af Arctic DTU Sisimiut campus og forskningsstation.

Teknologi for mennesker

DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar mission om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den mission lever den dag i dag. DTU har 13.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.

ANSØG NU

Powered by Labrador CMS