Bureau for Inatsisartut søger 1-2 akademiske udvalgssekretærer

Fakta

Stillingstype:Bureau for Inatsisartut søger 1-2 akademiske udvalgssekretærer

Virksomhed:Bureau for Inatsisartut 

Ansøgningsfrist:14.juni 2024

Kontakt

Direktør Ellen Kolby Chemnitz eller kontorchef Mikaela Augustussen:

Tlf.: +299 34 61 04

E-mail: ekc@ina.alla.gl eller mika@ina.alla.gl

Har du gode samarbejdsevner, trives i et flerkulturelt miljø og har fokus på løsninger?

 

Vi søger

Jurist eller økonom (evt. cand. merc. aud.) til betjening af Revisionsudvalget samt en udvalgssekretær som kan være behjælpelig med betjeningen af andre udvalg 

Betjeningen indbefatter saglig, neutral og professionel rådgivning af Inatsisartutmedlemmerne inden for udvalgets arbejdsområde. Betjeningen indbefatter udarbejdelse af udkast til betænkninger, kommunikation til og fra udvalget, samt planlægning af udvalgets møder og rejser, og deltagelse heri. 

Du vil indgå i et team i udvalgssekretariatet, hvilket indebærer en række andre opgaver, herunder f.eks. bistand til udarbejdelse af medlems-forslag og medvirke til afdelingens øvrige opgaver. Hvis du er jurist, må du endvidere påregne at skulle indgå i juridisk afdeling, som blandt andet laver lovteknisk gennemgang af de fremsatte lovforslag.

Vi lægger vægt på, at du kan fremvise en metodisk, effektiv og selvstændig tilgang til opgaverne.

Vi forventer, at du er i besiddelse af særdeles gode formidlings- og formuleringsevner. Det er endvidere nødvendigt, at du er i besiddelse af en vis personlig gennemslagskraft og flair for at arbejde i et politisk miljø. 

Stillingen forudsætter en ganske høj arbejdsindsats under samlingerne. Du skal trives med travlhed og være indforstået med til tider betydelige mængder af overarbejde, ikke mindst under efterårssamlingerne. 

 

Til gengæld tilbyder vi konkurrencedygtige lønforhold, i henhold til gældende overenskomstaftale mellem Formandskabet for Inatsisartut og DJØF. Samt naturligvis fra- og tiltrædelsesrejse, bohave-flytning og bolig (umøbleret).

 

Efter nærmere aftale er der mulighed for studieophold og kurser.

 

Samt naturligvis et arbejdsmiljø præget af tæt og uformel kontakt med de politiske beslutningstagere, og et stærkt team af engagerede og erfarne kolleger

 

Bemærk venligst,

at stillingen er uforenelig med aktivt eller nyere politisk engagement.

Bureau for Inatsisartut ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

Administrativ erfaring fra anden offentlig ansættelse vil være en fordel.

 

Tiltrædelse: 1.august 2024 eller efter aftale.

 

Ansøgningsfrist: 14.juni 2024

 

Ansøgning bedes vedlagt CV og alle eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter.

 

Orlovsmuligheder i Danmark

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har lige­ledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestem­melserne om tjeneste­frihed omfatter også ægte­fælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

Hvis du vil vide mere

Du kan finde nærmere oplysninger på vores hjemmeside eller ved hen­vendelse til direktør Ellen Kolby Chemnitz eller kontorchef Mikaela Augustussen:

Tlf.: +299 34 61 04

E-mail: ekc@ina.alla.gl eller mika@ina.alla.gl

 

(Bemærk, hvis du ringer fra Danmark, at vore kontorer ikke er bemandet før kl. 12.00 dansk tid, grundet tidsforskel)

 

Inatsisartut

Postboks 1060

3900 Nuuk - Grønland

Tlf . +299 345000

Fax: +299 324606

www.inatsisartut.gl

inatsisartut@inatsisartut.gl

Powered by Labrador CMS