Børne- og Familieafdeling søger Pædagogisk konsulent for overvåget samvær- & støttepersoner

Fakta

Stillingstype: Pædagogisk konsulent

Virksomhed: Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist: 6. juni 2024

Kontakt: Kirstine Davidsen, tlf. +299 367209 eller e-mail: kikn@sermersooq.gl

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret pædagogisk konsulent til vores afdeling Plejefamiliekonsulenter & Støttepersoner med tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Afdelingen arbejder med anbragte børn og unge og foranstalter samvær mellem forældre og barnet, samt at den arbejder med rekruttering, koordinering og vejledning af støttepersoner. 

Stillingens indhold:

Vores kommende pædagogiske konsulent kommer til at arbejde sammen med en kollega støttepersonkoordinator og med en team plejefamiliekonsulenter, som alle til daglig refererer til en afdelingsleder. 

Vi forventer, at du er en energisk og positiv person, der stiller krav til dig selv om at levere resultater. Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med andre faggrupper og kontinuerlig udvikling og sparring er i fokus. Du kommer til at varetage en række opgaver herunder:

·Modtage visitation og videre foranstalte dem ved at koordinere indsatsen for overvåget samvær og støttepersoner

·Planlægge og udføre overvåget samvær.

·Rekruttering og ansætte støttepersoner og sørge for vikardækning

·Pædagogisk oplæring og vejledning af støttepersoner i deres arbejdsopgaver og metoder

·Pædagogisk rådgivning og vejledning af plejeforældre og institutioner i forbindelse med overvåget samvær eller støttepersonsordningen

·Pædagogisk rådgivning eller vejledning af forældre ved overvåget samvær eller i forbindelse med støttepersonsordningen

Forventninger til ansøgere:

∙Mellemlang uddannelse, helst pædagog eller f.eks. social rådgiver, skolelærer, osv.

∙Venlig, ansvarsbevidst, gode kommunikative egenskaber, robust og serviceorienteret.

∙Åben for at videreudvikle sig såvel faglig som personlig.

∙Lyst at arbejde i en tværfaglig team.

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Vi lægger desuden vægt på:

∙Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.

∙Er god til at arbejde både selvstændig som i team/samarbejde.

∙Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling og bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre opgaveløsningen.

Vi tilbyder:Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et medansvar i en organisation i udvikling og forandring.Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Lægger vægt på at medarbejder få mulighed til at videreuddanne sig gennem deltagelse i relevante kurser.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder for Plejefamiliekonsulenter og støttepersoner Kirstine Davidsen, tlf. +299 367209 eller e-mail: kikn@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 480-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 6. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS