Boenheden Aqqusinersuaq og Blok 9 søger en pædagog

Fakta

Stillingstype: Pædagog

Virksomhed: Boenheden Aqqusinersuaq og Blok 9

Ansøgningsfrist:  19. juni

Kontakt: Pilutaq Lennert, tlf. +299 227529 eller e-mail: plle@sermersooq.gl eller Hans Peter Christiansen tlf.: 367563 e-mail: hapc@sermersooq.gl

Boenheden Aqqusinersuaq og Blok 9 søger en pædagog

Handicap- og Socialpsykiatrien søger en pædagog til Boenheden Aqqusinersuaq og Blok 9. Har du hjertet på det rette sted, og vil du være med til at gøre en forskel for vores beboere, er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 40 timer om ugen, med dag-, aften- og weekendvagter. Du kommer til at arbejde tæt sammen med dine kollegaer i at understøtte vores beboere i deres udvikling.

Boenheden Aqqusinersuaq og Blok 9 er en af Handicap- og Socialpsykiatriens boenheder i Nuuk, og har beboere i alderen 18-67 år, med psykisk og fysisk handicap. Din kerneopgave bliver at hjælpe beboerne til at udvikle deres psykiske, fysiske og sociale færdigheder, således de kan leve så selvhjulpne som muligt. Du skal sammen med dine kollegaer støtte beboerne i at leve så godt og indholdsrigt et liv, som de selv ønsker det. Udover vores 8 beboere består boenheden af 16 medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver:

∙At arbejde med at udvikle beboere mod højere grad af selvhjulpenhed og øget livskvalitet bl.a. gennem arbejdet med beboere med handleplaner

∙At motivere og understøtte beboerne i hverdagsaktiviteter som fx gåtur, indkøb, madlavning og lægebesøg

∙At styrke fællesskabet i boenheden gennem samarbejdet med kollegaer, leder og beboere

Opgaverne løses i tæt samarbejde med boenhedens øvrige medarbejdere og samarbejdspartnere, herunder Ikaarsaarfik, SANA, Politiet, kriminalforsorgen og sagsbehandlere.

Vi forventer at du:

∙Er uddannet pædagog, eller lign.

∙Er omsorgsfuld og imødekommende, og ser, at det er vejen til et godt arbejdsmiljø

∙Har lyst til at udvikle dig selv og vores afdeling, så det gør en betydningsfuld forskel for beboeren

∙Arbejder selvstændig og samarbejder med andre faggrupper

∙Er stabil og omstillingsparat i en travl hverdag

∙Hvis du har erfaring i psykiatri er det en fordel, men ikke et krav.

∙Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

Om os:

I denne stilling vil du blive en del af et større fællesskab: Vi er en afdeling, hvor der er otte boenheder, fem bo kollektiver, to aktivitets- og samværstilbud samt tre støttekorps fordelt i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut.

Vi tilbyder et spændende job i en afdeling som står overfor en stor udvikling. Denne udvikling handler bl.a. om grundig intro til dig som ny medarbejder, løbende sparring og faglige fællesskaber.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25.

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til leder Pilutaq Lennert, tlf. +299 227529 eller e-mail: plle@sermersooq.gl eller Hans Peter Christiansen tlf.: 367563 e-mail: hapc@sermersooq.gl

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 548-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 19. juni 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS