Atuarfik Inussuk søger lærer

Fakta

Stillingstype:

Lærer

Virksomhed:

Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgningsfrist:

10. april 2024

Kontakt:

Skoleinspektør Uffe Lilholm, tlf. +299 58 32 03 eller e-mail: ufli@sermersooq.gl

Vil du være med til at skabe Grønlands bedste folkeskole? Og har du lyst til at være en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor anerkendelse, fællesskab og udvikling er bærende værdier?

Så har vi det helt rigtige job til dig!

August 2024 er Nuuks nye skole – Atuarfik Inussuk - klar til at tage imod medarbejdere og elever fra de to nuværende byskoler og to skolepasningsordninger.

Skolen

Du vil blive en del af en skole med ca. 1.000 elever fordelt på 1.-10. klasse og med 9 specialklasser. Vi er en helt ny skole i udvikling og i de kommende år vil vi have et stort fokus på det 21. århundredes kompetencer, projekt baseret læring, teamsamarbejde, kvalitetsudvikling og styrkelse af elevernes faglige niveau.

Skolens vision er at skabe elevers som kan være kreative, være samarbejdsvillige, tænke kritisk, har digital dannelse, har gode kommunikationsevner og som kan arbejde tværfagligt.

Skolens vision for læringsmiljøer er; at øge faglighed, stimulere læring og trivsel hos den enkelte, understøtte en anden slags læring end den traditionelle og at skabe et undervisningsmiljø, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og giver eleven lyst til at lære.

Skolen består p.t. af 92 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger, hhv. 1.-3. klasse, 4.-7. klasse, 8.-10. klasse og en specialafdeling. Der er en skoleinspektør, tre viceskoleinspektører og 4 trinledere med en trinkoordinator for specialklasserne. Stillingerne er fuldtidsstillinger. Læs mere om Atuarfik Inussuk her:

https://sermersooq.gl/da/2023/08/den-nye-skole-i-nuuk-har-faaet-sit-navn/

https://sermersooq.gl/da/den-nye-skole-i-nuuk/

Et stærkt fællesskab

På Atuarfik Inussuk ønsker vi en dynamisk arbejdsplads, hvor anerkendelse, fællesskab og udvikling er bærende værdier. Vi lægger vægt på en positiv og anerkendende tilgang til hinanden, hvor vi alle har et ansvar for, at skabe den bedste skole og arbejdsplads. Vi tror på, at et højt ambitionsniveau og trivsel, skaber gode vækstbetingelser for læring og udvikling, og derfor er alles indsats betydningsfuld - lige fra rengøring, leder, administration og socialrådgiver til vejleder, lærer, pædagog og pedel.

Vi kan tilbyde dig:

Et udfordrende job med muligheder for at udvikle dig som lærer og som menneske. Man får en enestående chance for at være med til at præge og bidrage til en helt ny skole i udvikling. Som lærer får du den nødvendige sparring og oplæring fra kollegaer og ledelse, så du kan føle dig tryg og godt rustet til jobbet.

Vi søger

På nuværende tidspunkt søger vi lærere med mange forskellige kompetencer. Det kan være fag som har særlig interesse men kan også være interesse inden for områder som Projektbaseret læring (PBL), læseløft, makerspace, brug af iPads eller hvad du er optaget af.

Man skal være indstillet på et tæt teamsamarbejde med de øvrige lærere i teamet og i afdelingen samt have tæt kontakt til forældre.

Vi forventer at du:

  • Er positiv, engageret, ansvarsfuld og igangsættende
  • Er åben og loyal og god til at skabe gode relationer
  • Du er en god klasserumsleder
  • Vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre
  • Kan se muligheder frem for begrænsninger
  • Er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø
  • Kan indgå i og være med til at videreudvikle teamsamarbejdet i en trinopdelt skole
  • Er seminarieuddannet lærer

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Skoleinspektør Uffe Lilholm, tlf. +299 58 32 03 eller e-mail: ufli@sermersooq.gl

Eller Viceskoleinspektør Inger R. Reimer for yngste trinnet, tlf. +299 53 73 74 eller e-mail: inre@sermersooq.gl

Eller Viceskoleinspektør for mellemtrinnet Susanne Jørgensen-Korneliussen , tlf. +299 48 58 85 eller e-mail: sunj@sermersooq.gl

Eller Viceskoleinspektør for ældste trinnet Margrethe Brummerstedt Karlsen, tlf. +299 36 60 89 eller e-mail: mkar@sermersooq.gl

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 293-24, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 10. april 2024

Søg denne stilling

Powered by Labrador CMS